En blå illistration där det står Pirkanmaan Pinna kompositionstävling

Nyskriv musik till Pirkanmaan Pinna 2023

11.10.2022 kl. 14:27
Kom med och skapa ny och engagerande musik som är pedagogiskt meningsfull i kompositionstävlingen Pirkanmaan Pinna. Verk som tar sig till finalen uruppförs i Åbo i april 2023 på en konsert som ges av Aura Sinfonia.

Finland har en stolt tradition av välskriven musik för barn och unga. Tävlingen Pirkanmaan Pinna vill utveckla och berika musikrepertoaren för musikinstitutens stråk- och symfoniorkestrar. Som ett led i dessa inbjuds alla som vill komponera att skicka in bidrag till kompositionstävlingen Pirkanmaan Pinna 2023.

Kom med och skapa ny och engagerande musik som är pedagogiskt meningsfull. Temat i årets tävling är traditionen och dagens estetik och att möjligheten att förena dessa två. Kompositörer som använder sig av finsk eller finlandssvensk folkmusik eller tematiskt låter sig inspireras av tonsättare, som verkade i Finlands tidiga musikliv, har en fördel. Tävlingen är finsk- och svenskspråkig.

Tävlingsbidragen i Pirkanmaan Pinna är indelade i kategorier med tre olika nivåer, i enlighet med musikinstitutens nyaste läroplan:

1. Symfoniorkester, grundstudier *)
2. Stråkorkester, grundstudier *)
3. Stråkorkester, fördjupade studier *)

*) Kategorierna enligt den nuvarande läroplanen; de fördjupande studierna motsvarar tidigare musikinstitutnivå, grundstudier den tidigare basnivån.

Tävlingsjuryn består av: tonsättaren, dirigenten Atso Almila (ordförande), tonsättaren, pedagogen Sanna Ahvenjärvi, tonsättaren Cecilia Damström, tonsättaren Antti Nissilä samt dirigenten och pedagogen Olli Vartiainen. Som juryns sekreterare fungerar Janne Vanonen.

Tävlingens beskyddare: Kalevi Aho.

Verk som tar sig till finalen uruppförs i Åbo i april 2023 på en konsert som ges av Aura Sinfonia.

Pirkanmaan Pinna-kompositionstävlingen 2023 har möjliggjorts tack vare bidrag från Suomen Säveltäjät ry, Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och TOP-säätiö.

Pris: första pris 2 500 €, andra pris 1 500 € och tredje pris 1 000 €.

Tävlingsbidraget bör lämnas in senast 31.1 2023 kl 23.59.

Anmälning och information: info@pirkanmaanpinna.fi eller 0503004849/Janne Vanonen.

Läs mera om tävlingens regler här

Helene Wallin