Resonans (RSNS)

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund har gett ut tidskriften Resonans sedan 1985. Resonans tar lyfter upp frågor som är viktiga för fältet, bjuder på personporträtt av framstående aktörer och berättar om fenomen som just nu är aktuella inom musikvärlden.

Resonans är också medlemskörernas och –orkestrarnas språkrör och i tidningen kan man läsa om diverse projekt och turnéer som har gjorts inom förbundets medlemmar.
Finlands Svenska Manssångarförbunds (FSM) informationsblad Kvartetten är också en del av Resonans, och det gäller också Finlands Svenska Körsångarförbunds (FSKSF) informationsblad Körbladet.

Resonans utkommer med fyra nummer per år och i en upplaga på 4100 exemplar. Redaktör är Robin Sjöstrand och ansvarig utgivare är Henrik Lillhannus.

Innehållet i Resonans diskuteras kontinuerligt i tidningens redaktionsråd. Förutom Sjöstrand och Lillhannus består rådet av universitetslektor i journalistik Henrika Zilliacus-Tikkanen och Gunilla Stenfors.

 

Deadlines

Resonans utkommer med fyra nummer årligen. 


Resonans nr 1 - 2018 
utkommer den 28 februari
material den 7 februari

Resonans nr 2 - 2018 
utkommer den 23 maj
material den 2 maj

Resonans nr 3 - 2018 
utkommer den 19 september
material den 29 augusti

Resonans nr 4 - 2018 
utkommer den 19 december
material den 28 november


Kontakta redaktören på resonans(at)fssmf.fi eller direkt på robin.sjostrand(at)fssmf.fi.


Resonans mediakort.

 

Fakta

Språkrör för:
Finlands svenska sång- och musikförbund
Finlands svenska körförbund
De ungas musikförbund i Svenskfinland
Finlands svenska damkörsförbund
Finlands svenska manssångarförbund

Utges av:
Finlands svenska sång- och musikförbund

Ansvarig utgivare:
Henrik Lillhannus

Redaktör:
Robin Sjöstrand

Upplaga:
4900

Tryckeri:
Arkmedia

ISSN:
0782-34 87