Resonans 2024

Resonans utkommer med fyra nummer årligen. År 2024 gäller följande datum för tidningens utgivning:

Resonans nummer 1 – 2024 (nya datum)
Materialdeadline: 20.2
Utgivning: 11.3

Resonans nummer 2 – 2024 (nya datum)
Materialdeadline: 13.5
Utgivning: 7.6

Resonans nummer 3 – 2024
Materialdeadline: 3.9
Utgivning: 23.9

Resonans nummer 4 - 2024
Materialdeadline: 12.11
Utgivning: 9.12


Kontakta Resonans
Victoria Palmgren
resonans@fssmf.fi
050 328 8769

Annonser
Jonny Åstrand
Petalaxvägen 18, 66240 Petalax
tfn: 06-347 0608, gsm: 0500-924 528
fax: 06-347 1018
e-post: cjcenter@petalax.fi

Resonans mediakort 2024
 

Om tidningen

Musiktidningen Resonans är en inspirerande tidskrift för alla amatörsångare- och musiker i Svenskfinland! Resonans är språkrör för Finlands svenska sång- och musikförbund som har gett ut tidskriften sedan 1985. Resonans lyfter upp frågor som är viktiga för det finlandssvenska musikfältet och bjuder på personporträtt av framstående aktörer och berättar om fenomen som just nu är aktuella inom musikvärlden. I tidningen kan man även läsa om diverse projekt och turnéer bland förbundets medlemmar.

Finlands Svenska Manssångarförbunds (FSM) informationsblad Kvartetten är också en del av Resonans, och det gäller också Finlands Svenska Kyrkosångsförbund (FSKSF) informationsblad Körbladet.
 

Fakta

Språkrör för: 
Finlands svenska sång- och musikförbund. Till förbundet hör Finlands svenska körförbund, De ungas musikförbund i Svenskfinland, Finlands svenska damkörsförbund, Finlands svenska manssångarförbund och 11 lokala sång- och musikförbund.

Utges av:
Finlands svenska sång- och musikförbund

Ansvarig utgivare:
Henrik Lillhannus

Redaktör:
Victoria Palmgren

Upplaga:
3250

Tryckeri:
Grano

ISSN:
0782-34 87