Blåsorkestrar - se även Blåsmusik.fi

Ta fram instrumentet, kom med och spela!

Alandia Big Band
Blåslaget
Esse Hornorkester (länk)
Gamlakarleby Hornorkester
Jeppo Ungdomsorkester
Kronoby Hornkapell
Malax Hornseptett
Nedervetil Hornorkester
Närpes Skolmusikkår
OBO Bigband
Pedersöre Musikkår
Skärgårdsblåsarna (länk)


Projektkoordinator:
Elin Kackur, elin.kackur(at)fssmf.fi

Blåsmusikutskottets ordförande: 
Minna Lehtonen