Blåsorkestrar - se även Blåsmusik.fi

Ta fram instrumentet, kom med och spela!

Alandia Big Band (länk)
BlåSlaget (länk)
Esse Hornorkester (länk)
Gamlakarleby Hornorkester (länk)
Jeppo Ungdomsorkester (länk)
Kronoby Hornkapell (länk)
Lovisa Stads Musikkapell (länk)
Malax Hornseptett (länk)
Nedervetil Hornorkester (länk)
OBO Bigband (länk)
Pedersöre Musikkår (länk)
Skärgårdsblåsarna (länk)

Koordinator:
Jannicke Ingelin, jannicke.ingelin(at)fssmf.fi

Blåsmusikutskottets ordförande: 
Minna Lehtonen