Blåsorkestrar (se Blåsmusik.fi)

Kom med och spela!

Alandia Big Band (länk)
BlåSlaget (länk)
Esse Hornorkester (länk)
Gamlakarleby Hornorkester (länk)
Jeppo Ungdomsorkester (länk)
Kronoby Hornkapell (länk)
Lovisa Stads Musikkapell (länk)
Malax Hornseptett (länk)
Nedervetil Hornorkester (länk)
OBO Bigband (länk)
Pedersöre Musikkår (länk)
Skärgårdsblåsarna (länk)

Koordinator: Jannicka Ingelin (jannicke.ingelin(at)fssmf.fi)