Tjänster

Finlands svenska sång- och musikförbund erbjuder sina medlemmar flera olika tjänster, bland annat webbsidor med webbstöd, bokföringsprogram och förlagstjänster mm. Sammanfattat: Det lönar sig att vara medlem i förbundet även av denna orsak.

 

Körlägerstöd

FSSMF delar nu löpande ut understöd till medlemsensembler som ansöker om stöd för att arrangera sina kör- eller orkesterläger i de fina folkhögskolemiljöerna i Svenskfinland. Läs mera


Stäminlärning med WAV-appen

We Are Voice är körtjänsten som gör det roligare att öva sång 
och stämsång. Funkar på mobilen, i datorn och surfplattan. 
Läs mer om WAV för din kör
 

Förlaget

Finlands svenska sång- och musikförbund driver ett förlag som ger ut finlandssvensk musik. Vi har musik för både blås- och stråkorkestrar, men också för bland-, dam- och manskörer. Du hittar alla titlar vi har, deras pris och stämfördelning i webbshoppen

Hittar du inte vad du söker? På musikförlaget Canto hittar du de verk som ges ut av Finlands svenska kyrkosångarförbund.

Webbstöd

Som medlem i Finlands svenska sång- och musikförbund får din kör, orkester eller ditt förbund en gratis webbsida genom Webbhuset.
Ni får hjälp av förbundet att sätta igång själva webbsidan. Efter det förväntas ni ha en ansvarsperson som sköter uppdateringarna och upprätthåller sidan, men förbundet står fortfarande för webbstöd i situationer där det behövs hjälp.

Ta kontakt med kommunikatör Helene Wallin om ni behöver hjälp med att upprätta en webbsida eller har något problem med den existerande sajten.
 

Medlemsregister

Finlands svenska sång- och musikförbund byter medlemsregister i maj 2018. Beslutet fattades av förbundsstyrelsen den 7 april och det nya registret är redo att tas i bruk omedelbart. Bytet beror delvis på den nya dataskyddslagen som träder i kraft i maj, men kommer att slå två flugor i en smäll då det nya systemet är enklare att handskas med och innebär mindre jobb för både föreningarna och förbundet.

Det nya medlemsregistret har utvecklats av Webbhuset Ab i samarbete med bl.a. FSSMF, och det är modernt, enkelt och grundläggande. Medlemsregistret  ingår som ett program i Desky, som är Webbhusets nya och växande tjänsteplattform för föreningar.

Läs mer om det nya systemet och utbildning att använda det här.

Här är en lista på de sex principerna vi följer i medlemsregistet och när förbundet i övrigt behandlar personuppgifter. Principerna är de samma som ingår i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Dessa principer gäller alla som behandlar personuppgifter, också dig och din organisation.

Personuppgifter:

  • behandlas lagligt, korrekt och öppet
  • användas endast för ändamålet
  • ska minimeras till endast de uppgifter som verkligen behövs
  • ska vara korrekta och korrigeras om de inte är det
  • ska lagras endast den tid de behövs och sedan raderas
  • ska behandlas säkert, med integritet och konfidentialitet

Det är den personuppgiftsansvarige som alltid har ansvaret för att principerna följs.
 

Bokföringsprogram

FSSMF erbjuder via förbundspaketet bokföringsprogrammet Briox åt sina medlemsföreningar.Ta kontakt till kansliet om ni är intresserade.

Nyhetsbrev

FSSMF skickar ut ett nyhetsbrev tre till fyra gånger per termin. Det här är din bästa möjlighet att aktivt följa med de utbildningar, fortbildningar och tjänster som förbundet erbjuder. I nyhetsbrevet kommer också info om kommande evenemang, uppdateringar inom förbundsapparaten och annan administrativ information som är bra att ha koll på när du jobbar för din kör, orkester eller ditt förbund. För den enskilda sångaren, instrumentalisten eller dirigenten ger nyhetsbrevet också information om kurser som bygger på din kunskap, men också förslagsinformation med tips om ny repertoar till din kör eller orkester.

FSSMF skickar ut nyhetsbreven till sina medlemmar. Får du inte våra nyhetsbrev? Då kanske din kör eller orkester inte har uppdaterat sitt medlemsregister. Ta kontakt med kansli(at)fssmf.fi ifall du har frågor. 

Värdesedlar

FSSMF vill gärna stöda medlemsensemblernas musikaliska utveckling och delar årligen ut värdesedlar som medlemskörer eller -orkestrar kan använda inom sin verksamhet (senaste år har summan varit 250 euro, men värdet kan variera från år till år). Ensemblens deltagande i gemensamma sångfester ses som en positiv motivering vid beviljande. Ansökningstiden detta år fram till 15 oktober.
Ansökan om värdesedel hittar du här.