Ansök om värdesedel för er verksamhet

FSSMF vill uppmuntra och stöda medlemsensemblernas musikaliska utveckling genom att under år 2019 erbjuda ett antal värdesedlar ämnade för utbildnings- och instruktionsverksamhet i de enskilda ensemblerna. Värdet på en värdesedel uppgår till 250 euro. 

Ansökningstiden gäller till den 24 februari.

Följande kriterier för beviljning av värdesedlar gäller:
- Endast en värdesedel på 250 euro kan beviljas per ensemble.
- Ensemblen som ansöker bör vara medlem i FSSMF.
- Ensemblen bör kunna påvisa kostnader för minst 250 euro i anslutning till utbildningen för att erhålla hela summan.
- Ensemblens ordinarie dirigent godkänns inte som utbildare.

Värdesedlar delas ut enligt Förbundets verksamhetsplan och budget för 2019.

Värdesedlar
Genom att tidvis ta in utomstående musikpedagoger och coacher kan körer och andra ensembler få en bättre möjlighet att utvecklas musikaliskt, gällande klang, uttryck mm.
Mål: Att stöda och uppmuntra medlemsensemblerna så de kan anlita utomstående coacher, tonbildare och t.ex. röstspecialister. 
Medel: Förbundet erbjuder ett antal så kallade värdesedlar för medlemsensemblerna att ansöka om och använda under verksamhetsåret för olika typer av utbildningar av anlitade coacher mm. Värdesedlarnas är små stipendier på omkring 250 euro styck. De har varit väldigt uppskattade bland medlemsensemblerna.

Efter genomförd utbildning lämnar ensemblen in en redovisning till förbundet via webblankett. Kvitton skickas skilt per mail till epostadressen kansli@fssmf.fi  (Ämne: Redovisning, värdesedel, körens namn) där man också kort kan beskriva utbildningens innehåll och genomförande. Sista redovisningsdag är 14.12.2019.

Efter att redovisningen godkänts betalar FSSMF ut bidraget till uppgivet konto.

OBS! En förutsättning för att beviljas värdesedel är att årsrapporten för 2018 ska vara ifylld. 

Du hittar blanketten för årsrapporten 2018 genom att trycka här.

Ansökan om värdesedel 2019

Uppgifter om den ansökande ensemblen
Uppgifter om utbildningen
Skriv siffran 4 med bokstäver:

Redovisningsblankett för värdesedel

Skriv siffran 2 med bokstäver: