Ansök om värdesedel för musikalisk utveckling


FSSMF uppmuntrar och stöder medlemsensemblernas musikaliska utveckling genom att erbjuda ett antal värdesedlar ämnade för utbildnings- och instruktionsverksamhet i de enskilda ensemblerna. Genom att tidvis ta in utomstående musikpedagoger och coacher kan körer och andra ensembler få en bättre möjlighet att utvecklas musikaliskt, gällande klang, uttryck mm.
Värdet på en värdesedel uppgår till 250 euro. 

Ansökningstiden gäller till den 28 februari,
Notera att vi bara har möjlighet att dela ut ca 20 stycken värdesedlar.

Följande kriterier för beviljning av värdesedlar gäller:

  • Endast en värdesedel på 250 euro kan beviljas per ensemble.
  • Ensemblen som ansöker bör vara medlem i FSSMF, och ensemblens deltagande i gemensamma sångfester ses som en positiv motivering vid beviljande.
  • Ensemblen bör kunna påvisa kostnader för minst 250 euro i anslutning till utbildningen för att erhålla hela summan.
  • Ensemblens ordinarie dirigent godkänns inte som utbildare (såsom coach, tonbildare, röstspecialist).

 

OBS! En förutsättning för att beviljas värdesedel är att: 

1. Ensemblens årsrapport-enkät för föregående år är inskickad.

Du hittar Årsrapport-blanketten på den här sidan.

2. Ensemblens medlemsregister Desky är uppdaterat (dirigenten, styrelsen, medlemmarna).
Du uppdaterar medlemsregistret genom att ensemblens registeransvariga utsedda person loggar in till Desky och uppdaterar.

Redovisning

Efter genomförd utbildning lämnar ensemblen in en redovisning till förbundet via den här webblanketten.

Sista redovisningsdag är 10.12.

Efter att redovisningen godkänts betalar FSSMF ut bidraget till uppgivet konto.

 

Ansökan om värdesedel

Uppgifter om den ansökande ensemblen
Uppgifter om utbildningen
Skriv siffran 6 med bokstäver: