Blanketter

Användbara blanketter som du kan ha nytta av om du är aktiv inom förbundet: fssmf.fi/blanketter

Användbara styrdokument som du kan ha nytta av om du är aktiv inom förbundet: fssmf.fi/dokument

Reseräkning

Reseräkningsblankett 2023 (excel)  (fyll i , spara och skicka per email) 


 

Årsrapport, skicka in!

Årsrapport körer och orkestrar för året 2022

Värdesedel, ansök!

Blanketter för värdesedel

Körlägerstöd, ansök!

Ansök om kör- eller orkesterlägerstöd i folkhögskolemiljö

Projektunderstöd för lokalförbund

Ansök om projektunderstöd, per mail: kansli(at)fssmf.fi

Förbundsmärket, ansök!

Nominera någon som har gjort sig förtjänt av ett märke i din kör eller orkester  


 

Styrdokument

Användbara dokument som du kan ha nytta av om du är aktiv inom förbundet. Snabbadress till denna sida: fssmf.fi/dokument

Stadgar, reglementen, strategidokument

Förbundets stadgar 17.4.2021 (pdf)

Mötesarvodesreglemente 2018.02.03 (pdf)
Mötesarvodesreglemente 2023.04.15 (pdf)

Resereglemente 2018.02.03 (pdf)

Förbundets strategi för perioden 2023-2029 (pdf)


 

Stadgar för FSSMF:s fonder

Stadgar för Kurt-Erik Långbackas fond
Stadgar för Evert och Gabriella Ekroths minnesfond
Stadgar för Ulla och Holger Blomqvists minnesfond
Stadgar för Gunilla Josefssons minnesfond

.