Långbackas dirigentpris

Dirigentpriset ur Kurt-Erik Långbackas fond utdelas vart annat år.

Fonden tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund i samband med Långbackas 70-årsdag 15.3.2001. Fonden förvaltas av styrelsen för Finlands svenska sång- och musikförbund. 

Avsikten med priset är "att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter – gärna unga och lovande – enligt förbundsstyrelsens prövning".

Prissumman är 2000 euro.

Priset utdelas följande gång 2026.

Nomineringstiden utgår 1.3.2026.
Nomineringsblankett nedan

Senaste vinnaren

År 2024 tilldelades priset ur Kurt-Erik Långbackas fond Riku Laurikka med följande motivering:

”Riku Laurikka har under de senaste åren på ett synligt sätt trätt in i det finlandssvenska körlivet som Akademiska Damkören Lyran och manskören Muntra Musikanters dirigent. Vid sidan om kördirigerandet arbetar han aktivt som sångare i flera professionella musikgrupper i huvudstadsregionen. Med energi, kunnande och fördomsfrihet inspirerar Riku den finlandssvenska körvärlden till nya mål och konstnärliga resultat. Vi vill uppmuntra Riku att fortsätta på den vägen och ser fram emot att få se honom som en inspirerande aktör inom det finlandssvenska körfältet också framöver.”

Läs mer om Laurikka här

Långbackapriset har tilldelats följande dirigenter:

2024 Riku Laurikka
2022 Ida Olsonen
2020 Andrea Eklund
2018 Erik Nygård
2016 Peter Roos
2014 Martin Segerstråle
2012 Anna Johnson
2010 Malin Storbjörk
2008 Johan Sundqvist
2006 Anna-Maria Helsing
2004 Hanna Kronqvist
2002 Henrik Wikström

.

Nominera dirigent till Långbackapriset:

Om förslagsställaren gör förslaget för någon grupps räkning (en persongrupp, en kör/orkester/förening/förbund) vänligen specificera uppgifterna om gruppen, och redogör för hur du representerar gruppen:
Skriv siffran 7 med bokstäver: