Långbackas dirigentpris

Dirigentpriset ur Kurt-Erik Långbackas fond utdelas vart annat år.

Fonden tillkom på initiativ av Kurt-Erik Långbacka i samråd med Finlands svenska sång- och musikförbund i samband med Långbackas 70-årsdag 15.3.2001. Fonden förvaltas av styrelsen för Finlands svenska sång- och musikförbund. 

Avsikten med priset är "att uppmuntra och stimulera inom förbundet verksamma dirigenter – gärna unga och lovande – enligt förbundsstyrelsens prövning".

Priset utdelas följande gång 2024. 

 

Nomineringstiden utgår 1.3.2024.
Nomineringsblankett nedan

Senaste vinnaren

År 2022 tilldelades priset ur Kurt-Erik Långbackas fond Ida Olsonen med följande motivering:

”Ida Olsonen är en av de allra främsta i Finland när det gäller rytmisk körmusik. Med en musikalisk bakgrund i mindre vokalensembler har hon på senare tid tagit sig an också större körer och spridit sitt kunnande inom hela FSSMF, bland annat genom körworkshopar i FSD, och som en erfaren kursledare i rytmkör-sammanhang.”

Läs mer om Olsonen här

Långbackapriset har tilldelats följande dirigenter:

2022 Ida Olsonen
2020 Andrea Eklund
2018 Erik Nygård
2016 Peter Roos
2014 Martin Segerstråle
2012 Anna Johnson
2010 Malin Storbjörk
2008 Johan Sundqvist
2006 Anna-Maria Helsing
2004 Hanna Kronqvist
2002 Henrik Wikström

.

Nominera dirigent till Långbackapriset:

Om förslagsställaren gör förslaget för någon grupps räkning (en persongrupp, en kör/orkester/förening/förbund) vänligen specificera uppgifterna om gruppen, och redogör för hur du representerar gruppen:
Skriv siffran 1 med bokstäver: