Bokföringsprogram

FSSMF erbjuder via förbundspaketet bokföringsprogrammet Briox åt sina medlemsföreningar.
Ta kontakt till kansliet om ni är intresserade.