Webbsida

Som medlemsförmån i Finlands svenska sång- och musikförbund får din kör, orkester eller ditt förbund en webbsida genom Webbhuset.

Ni får hjälp av förbundet att sätta igång själva webbsidan. Efter det förväntas ni ha en ansvarsperson som sköter uppdateringarna och upprätthåller sidan. Förbundet hjälper där det behövs teknisk hjälp att komma igång. 

Ta kontakt med ensemblestod(at)fssmf.fi om ni behöver hjälp med att upprätta en webbsida eller har något problem med den existerande sajten.

Instruktioner för uppdatering av webbsidorna finns på: https://help.desky.fi/digistoff/

Vad FSSMF:s erbjudande innehåller:


– Analys och rapport av ensemblens nuvarande webbsida med avseende framför allt på informationen till nya sångare, nyrekrytering (Projektets del A).

– En webbsida för ensembler och medlemsförbund i Digistoff, årlig grundkostnad (som tidigare).

– Uppdatering från gamla mallar till moderna sidmallar, inbegripet överflyttande av följande grundinfo, exempel: Startsida (foto+text), Om kören, Nyintagning, Kontakt, (Interna sidor).
Informationen ska ge åtminstone nybörjarinfo om körtyp, körens profil, ambitionsnivå, repertoar, insjungning och övningsfiler.

– Kommunikation/handledning sker så att AH-S kommunicerar erbjudandet till kören, och de kommer överens. Därefter kopplar Anki kören till Ant Simons (Webbhuset) som tar emot beställningen och kommunicerar med kören om överflyttningen. Då Webbhuset skapat de nya sidorna och utfört överflyttande meddelar dom kören och ensemblestod@fssmf.fi. Kören meddelar slutligen Ant/Webbhuset när den gamla webbsidan kan stängas ner.

Kommunikationen med körerna sköts via epostkontot ensemblestod@fssmf.fi. På så sätt kan även alla i FSSMFs kansli följa med korrespondensen. Vid korta frågor kan kansliet svara via samma adress, så ser också projektarbetaren vad som har korresponderats.  

– Max arbetsinsats som Webbhuset lägger ner kan uppgå till max 2 timmar / ensemble.
Arbete över två timmar överenskoms mellan kören och Ant/Webbhuset, och faktureras därefter av Webbhuset direkt till ensemblen.

Ensemblen förväntas själv flytta merparten sin webbinformation, skapa lämpliga undersidor etc.

– Körens interna sidor kan finnas bakom inloggning som tidigare, för t.ex protokoll och annan körintern info. 

– Notmaterial flyttas till Desky Dokument, som är ett mångsidigare och tryggare sätt att dela noter med kören.

– Under våren har vi möjlighet att hjälpa en begränsad mängd medlemskörer.
För att kunna planera arbetet behöver vi ert svar senast två veckor efter analysrapportens utskick. 

Nya sidmall ger modern sida
 

Förbundet uppmuntrar medlemsförbunden, -körerna och -orkestrarna att ta tillfället i akt och uppdatera sina sidor från den gamla webbsidemodellen (modell 2013), till den nya sidmallen som tagits i bruk. Vi erbjuder tre olika nivåer. Stora mallen har många undersidor och ganska mycket att hålla reda på. Broschyrmallen är den minsta mallen och är i princip bara en sida, som en flyer, där det viktigaste om kören kommer fram. Mellanmallen är en kompromiss mellan de två, och har tre undersidor.

 

Mallarna i korthet
 

  1. Stora mallen, som har meny uppe (2–4 rubriker), och undermeny (1–4 rubriker) för varje huvudrubrik i nedre delen av bilden. Den hittar du här: http://defaultstil.fssmf.webbhuset.fi/pa_svenska/om/
     

  2. Broschyrmallen, som helt saknar menyer, och funkar som en enkel presentation. Den hittar du här: http://exempel2.fssmf.webbhuset.fi/pa_svenska/om/
     

  3. Mellanmallen, som har meny uppe (2–4 rubriker), men inga undermenyer. Den hittar du här: http://exempel3.fssmf.webbhuset.fi/pa_svenska/om/

Färgerna i footern/headern går att ändra på samtliga mallar och det gör också en del andra inställningar för sidans färger. Man kan också lägga till olika moduler (artiklar, kalender, bildspel, bildgalleri, medlemssidor med inloggning osv).

Det som är viktigt att tänka på är att alla modeller kräver minst en bra (= högupplöst) bild som huvudbild. FSSMF har några generiska körbilder i lager som man kan använda om man inte har någon själv.

Förstås kan man utveckla dem rätt så mycket utöver det här om man har vilja, kunskap och tid, men också i grundläggande form är det lätt att modifiera någon av dessa.