Förtroendevalda

Finlands svenska sång- och musikförbunds högsta beslutande organ är förbundsdagen, som hålls i april. Verksamheten leds av förbundsstyrelsen, som utser arbets- och musikutskott, utskott för för blåsmusik, stråkmusik och vokal rytmmusik, samt ledningsgrupper för projekt.

Medlemsförbund i FSSMF med separata administrationer är:
Finlands Svenska Körförbund, Finlands Svenska Damkörsförbund, Finlands Svenska Manssångarförbund och De ungas musikförbund i Svenskfinland (specialförbund) samt lokalförbunden:
Karlebynejdens, Nykarlebynejdens, Pedersörebygdens, Vasabygdens, Södra Österbottens, Åbolands, Ålands, Västra Nylands, Helsingfors, Borgå och Östra Nylands sång och musikförbund.

Förteckning över FSSMF:s styrelse och olika utskott.
(OBS! Kontaktuppgifter till kansliet hittar du här)

Förbundsstyrelsen 2023-2024


Rosi Djupsund, ordförande,
rosidjupsund(at)gmail.com, 
040 768 9980

Håkan Björk, vice ordförande,
hakan.bjork(at)starbrix.com,
Finlands Svenska Manssångarförbund, 
Suppleant: Olle Johansson

Veronica Svenskberg,
veronica.svenskberg(at)gmail.com,
Finlands Svenska Damkörsförbund, 
Suppleant: Heli Pakkanen

Sara Kemetter,
sara.kemetter(at)gmail.com,
Ålands Sång- och musikförbund,
Suppleant: Iréne Liljegren

Leena Ray,
leena.ray(at)hotmail.com,
Stråkmusikutskottet, 
Suppleant: Minna Lehtonen (Blåsmusikutskottet)

Martin Nybacka, 
martin.o.nybacka(at)gmail.com,
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK)
Suppleant: Hanna Kronqvist

Anne Peltomäki,
peltomakianne(at)gmail.com,
Finlands Svenska Körförbund, 
Suppleant: Maria Ljung

Ann-Kristin Wargh, 
anki.wargh(at)gmail.com,
Karlebynejdens Sång- och musikförbund, 
Suppleant: Lena Wissander

Stefan Djupsjöbacka, 
stefan(at)djupsjobacka.com,
Suppleant: Johan Nyman

Arbetsutskottet 2023-2024

Rosi Djupsund, rosidjupsund(at)gmail.com
Veronica Svenskberg, Finlands Svenska Damkörsförbund
Anne Peltomäki, Finlands Svenska Körförbund
Håkan Björk, Finlands Svenska Manssångarförbund
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare

Musikutskottet 2023-2024

Karin Pedersen, ordförande (FSK) karin.pedersen(at)welho.com
Simon Djupsjöbacka (FSM m.fl)
Martin Nybacka (DUNK, barn- och ungdom)
Marika Esch (FSD)
Henrik Lillhannus, sekr.

Blåsmusikutskottet

Minna Lehtonen, sammankallare, ordförande, minnalehtonen81(at)outlook.com
Ronnie Jaakkola
Nanne Vaihinen
Iréne Liljegren
Tobias Udd
Benny Ojala
Gustav Nyström
Jenny Smeds
Oskar Sandin,
Matias Långbacka
Jannicke Ingelin (sekreterare)
Henrik Lillhannus (verksamhetsledare)

Stråkmusikutskottet

Daniel Åkermark, sammankallare, Solf stråkorkester, danielakermark(at)gmail.com 
Samuli Sandberg, Arbis Camerata, 
Catarina Hildén-Fjäder, Pargas amatörorkester
Henrik Lillhannus, sekr.

Rytmmusikutskottet (vokal rytmmusik)

Pia Kulla (ordf), pia.kulla(at)parnet.fi
Simon Djupsjöbacka
Johan Sundqvist
Bitte Askelund
Henrik Lillhannus, sekr.

Förbundets representanter i ledningsgruppen för Min kör för läsåret 2023-2024

Patrik Karlsson (ordf./sekr.), patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Henrik Lillhannus

Ledningsgrupp för blåsprojektet Blåslyftet fram till hösten 2026

Minna Lehtonen (ordf), minnalehtonen81(at)outlook.com
Benny Ojala
Iréne Liljegren
Jannicke Ingelin (sekreterare)