Förtroendevalda

Finlands svenska sång- och musikförbunds högsta beslutande organ är förbundsdagen, som hålls i april. Verksamheten leds av förbundsstyrelsen, som utser arbets- och musikutskott, utskott för för blåsmusik, stråkmusik och vokal rytmmusik, samt ledningsgrupper för projekt.

Medlemsförbund i FSSMF med separata administrationer är:
Finlands Svenska Körförbund, Finlands Svenska Damkörsförbund, Finlands Svenska Manssångarförbund och De ungas musikförbund i Svenskfinland (specialförbund) samt lokalförbunden:
Karlebynejdens, Nykarlebynejdens, Pedersörebygdens, Vasabygdens, Södra Österbottens, Åbolands, Ålands, Västra Nylands, Helsingfors, Borgå och Östra Nylands sång och musikförbund.

Förteckning över FSSMF:s styrelse och olika utskott.
(OBS! Kontaktuppgifter till kansliet hittar du här)

Förbundsstyrelsen 2022-2023


Patrik Karlsson, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi, 
040 7286447

Jenny Stenberg-Sirén, vice ordförande, stenberg.jenny(at)gmail.com
Finlands Svenska Damkörsförbund, 
Suppleant: Heli Pakkanen

Håkan Björk, hakan.bjorg(at)starbrix.com
Finlands Svenska Manssångarförbund, 
Suppleant: Olle Johansson

Rosi Djupsund, rosidjupsund(at)gmail.com
Åbolands Sång- och musikförbund
Suppleant: Johan Nyman

Sara Kemetter, sara.kemetter(at)gmail.com
Ålands Sång- och musikförbund
Suppleant: Iréne Liljegren

Susanne Westerlund susanne.westerlund(at)evl.fi
Stråkmusikutskottet
Suppleant: Minna Lehtonen (Blåsmusikutskottet)

Martin Nybacka, martin.o.nybacka(at)gmail.com
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK)
Suppleant: Hanna Kronqvist

Anne Peltomäki, peltomakianne(at)gmail.com
Finlands Svenska Körförbund, 
Suppleant: Kenneth Bergroth

Ann-Kristin Wargh, anki.wargh(at)gmail.com
Karlebynejdens Sång- och musikförbund, 
Suppleant: Annika Glader

Arbetsutskottet 2022-2023

Patrik Karlsson, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Jenny Stenberg-Sirén, Finlands Svenska Damkörsförbund
Anne Peltomäki, Finlands Svenska Körförbund
Håkan Björk, Finlands Svenska Manssångarförbund
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare

Musikutskottet 2022-2023

Karin Pedersen, ordförande (FSK) karin.pedersen(at)welho.com
Simon Djupsjöbacka (FSM m.fl)
Martina Brunell (DUNK, barn- och ungdom)
Marika Esch (FSD)
Henrik Lillhannus, sekr.

Blåsmusikutskottet

Minna Lehtonen, sammankallare, ordförande, minnalehtonen81(at)outlook.com
Sandra Herrmans
Benny Ojala, Närpes skolmusikkår
Peter Roos
​Oskar Sandin, Jeppo Ungdomsorkester
Tobias Udd
Henrik Lillhannus, sekr.

Stråkmusikutskottet

Daniel Åkermark, sammankallare, Solf stråkorkester, danielakermark(at)gmail.com 
Samuli Sandberg, Arbis Camerata, 
Catarina Hildén-Fjäder, Pargas amatörorkester
Henrik Lillhannus, sekr.

Rytmmusikutskottet (vokal rytmmusik)

Patrik Karlsson, sammankallare, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Bitte Askelund, DeXiM
Pia Kulla, ÅK-Ensemble
Camilla Wiksten-Rönnbacka, Cawiar
Henrik Lillhannus, sekr.

Ledningsgrupp för sång- och musikfesten 2022

Patrik Karlsson (ordf)
Kari Turunen (konstn.ledare), 
Martin Segerstråle (konstn.led.assistent)
Karin Pedersen (MU)
Helene Liljeström (HSMF) 
Gunilla Stenfors (PR)
Henrik Lillhannus (VL/sekr)

Ledningsgrupp för Kör i skolan för läsåret 2021-2022

Patrik Karlsson (ordf./sekr.) patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Mia Makaroff
Martina Brunell
Anna Schultz

Ledningsgrupp för Blåsmusikprojeket fram till december 2021

Patrik Karlsson (ordf.) patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Peter Roos
Benny Ojala
Jannicke Ingelin (sekr)