Förtroendevalda

Finlands svenska sång- och musikförbunds högsta beslutande organ är förbundsdagen, som hålls i april. Verksamheten leds av förbundsstyrelsen, som utser arbets- och musikutskott, utskott för för blåsmusik, stråkmusik och vokal rytmmusik, samt ledningsgrupper för projekt.

Medlemsförbund i FSSMF med separata administrationer är:
Finlands Svenska Körförbund, Finlands Svenska Damkörsförbund, Finlands Svenska Manssångarförbund och De ungas musikförbund i Svenskfinland (specialförbund) samt lokalförbunden:
Karlebynejdens, Nykarlebynejdens, Pedersörebygdens, Vasabygdens, Södra Österbottens, Åbolands, Ålands, Västra Nylands, Helsingfors, Borgå och Östra Nylands sång och musikförbund.

Förteckning över FSSMF:s styrelse och olika utskott.
(OBS! Kontaktuppgifter till kansliet hittar du här)

Förbundsstyrelsen 2022


Patrik Karlsson, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi, 
040 7286447

Jenny Stenberg-Sirén, vice ordförande, stenberg.jenny(at)gmail.com
Finlands Svenska Damkörsförbund, 
Suppleant: Heli Pakkanen

Håkan Björk, hakan.bjorg(at)starbrix.com
Finlands Svenska Manssångarförbund, 
Suppleant: Olle Johansson

Rosi Djupsund, rosidjupsund(at)gmail.com
Åbolands Sång- och musikförbund
Suppleant: Johan Nyman

Sara Kemetter, sara.kemetter(at)gmail.com
Ålands Sång- och musikförbund
Suppleant: Iréne Liljegren

Susanne Westerlund susanne.westerlund(at)evl.fi
Stråkmusikutskottet
Suppleant: Minna Lehtonen (Blåsmusikutskottet)

Martin Nybacka, martin.o.nybacka(at)gmail.com
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK)
Suppleant: Hanna Kronqvist

Anne Peltomäki, peltomakianne(at)gmail.com
Finlands Svenska Körförbund, 
Suppleant: Kenneth Bergroth

Ann-Kristin Wargh, anki.wargh(at)gmail.com
Karlebynejdens Sång- och musikförbund, 
Suppleant: Annika Glader

Arbetsutskottet

Patrik Karlsson, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Jenny Stenberg-Sirén, Finlands Svenska Damkörsförbund
Anne Peltomäki, Finlands Svenska Körförbund
Håkan Björk, Finlands Svenska Manssångarförbund
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare

Musikutskottet

Karin Pedersen, sammankallare, ordförande (FSK/blandad kör) karin.pedersen(at)welho.com
Daniel Åkermark (stråkmusik)
Martina Brunell (Dunk/barn- och ungdom)
Marika Esch (FSD)
Minna Lehtonen (blåsmusik)
Pia Kulla (rytmmusik)
Henrik Wikström (FSM)
Tobias Elfving (KnSMF)
Niels Burgmann (VNSMF) 
Henrik Lillhannus, sekr.

Blåsmusikutskottet

Minna Lehtonen, sammankallare, ordförande, minnalehtonen81(at)outlook.com
Sandra Herrmans
Benny Ojala, Närpes skolmusikkår
Peter Roos
​Oskar Sandin, Jeppo Ungdomsorkester
Tobias Udd
Henrik Lillhannus, sekr.

Stråkmusikutskottet

Daniel Åkermark, sammankallare, Solf stråkorkester, danielakermark(at)gmail.com 
Samuli Sandberg, Arbis Camerata, 
Catarina Hildén-Fjäder, Pargas amatörorkester
Henrik Lillhannus, sekr.

Rytmmusikutskottet (vokal rytmmusik)

Patrik Karlsson, sammankallare, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Bitte Askelund, DeXiM
Pia Kulla, ÅK-Ensemble
Camilla Wiksten-Rönnbacka, Cawiar
Henrik Lillhannus, sekr.

Ledningsgrupp för sång- och musikfesten 2022

Patrik Karlsson (ordf)
Kari Turunen (konstn.ledare), 
Martin Segerstråle (konstn.led.assistent)
Karin Pedersen (MU)
Helene Liljeström (HSMF) 
Gunilla Stenfors (PR)
Henrik Lillhannus (VL/sekr)

Ledningsgrupp för Kör i skolan för läsåret 2021-2022

Patrik Karlsson (ordf./sekr.) patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Mia Makaroff
Martina Brunell
Anna Schultz

Ledningsgrupp för Blåsmusikprojeket fram till december 2021

Patrik Karlsson (ordf.) patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Peter Roos
Benny Ojala
Jannicke Ingelin (sekr)