Förbundets förtjänsttecken

 

Dags att föreslå märken

Nu är det dags att fundera igenom vem/vilka som borde premieras med förbundsmärke, förtjänstmärke, förtjänstmärke i guld. Ni har kanske även förslag på någon som kunde nomineras till hedersmedlem i förbundet. Läs igenom stadgarna och instruktionerna här nedan och titta även på vår hemsida vem som redan fått utmärkelser. Sista datum att lämna in är 31.3.2022.

Inom FSSMF har vi en fyrgradig stege som följs när vi delar ut utmärkelser.

Ansökningar för förbundsmärke kan göras av styrelserna i körer och orkestrar.

Ansökningar för förtjänstmärkena kan endast göras av våra medlemsförbunds styrelser och av FSSMF styrelsemedlemmar.

Viktigt är att komma ihåg att för förtjänstmärkena räcker det inte att man bara varit aktiv i en eller flera ensembler utan även varit aktiv i förbundet som dirigent eller funktionär. Nominering till hedersmedlem kan endast göras av våra medlemsförbunds styrelser och av FSSMF styrelsemedlemmar.

Föreslå märken

Vem kan föreslå märkesnomineringar?

 • Förbundsmärke - kan föreslås av en medlemsensemble eller medlemsförbund.
 • Förtjänstmärket, Förtjänstmärket i guld - kan föreslås av ett medlemsförbund.
 • Även FSSMFs styrelsemedlemmar kan föreslå märken.
 • Förslag om hedermedlemskap gör som särskild framställan till styrelsen.

Nominera någon för beviljande av märke genom att klicka här.

Förbundsmärket

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förbundsmärke

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela förbundsmärket som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

§ 2   Förbundsmärket kan som erkänsla tilldelas person som regelbundet och förtjänstfullt deltagit i verksamheten i kör, orkester, ensemble i egenskap av sångare, instrumentalist, dirigent eller funktionär och därigenom befrämjat förbundets mål och syften. 

Kriterier: Åtminstone ett av följande kriterier behöver uppfyllas för beviljande av Förbundsmärke (specificerat av styrelsen fr.o.m. 10 oktober 2019):

 • Aktiv medlem i förbundsansluten kör/orkester i tio år. 
 • Styrelsemedlem, övriga funktionärsposter i förbundsansluten kör/orkester i fem år.
 • Styrelsens sekreterare, kassör, i förbundsansluten kör/orkester i fyra år. 
 • Styrelseordförande eller dirigent i förbundsansluten kör/orkester i tre år. 
 • Utskottsmedlem eller anställd i FSSMF, specialförbund eller lokalförbund i två år.
 • Styrelsemedlem i FSSMF, specialförbund eller lokalförbund (ordinarie).
 • Annat vägande skäl.

§ 3   Förslag om att utdela förbundsmärket görs genom att fylla i en blankett på FSSMF:s webbsida. 

Förslagen, som kan göras av ensemblens styrelse, av medlemsförbund eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF senast tre månader före dagen för utdelning.

Förbundsmärket utdelas vid jubileumshögtid eller vid annat motsvarande tillfälle.

Förtjänstmärket & Förtjänstmärket i guld

Regler för Finlands svenska sång- och musikförbunds förtjänstmärke och förtjänstmärke i guld

§ 1   Finlands svenska sång- och musikförbund kan utdela Förtjänstmärket och Förtjänstmärket i guld som erkänsla för och uppskattning av helhjärtad insats i det finlandssvenska sång- och musikarbetet.

§ 2   Förtjänstmärket kan som erkänsla tilldelas person som:

1. främjat det finlandssvenska sång- och musikarbetet genom aktiv och förtjänstfull insats i regionalt (lokalförbund) eller riksomfattande (FSSMF eller specialförbund) samarbete, eller

2. på annat sätt gjort en betydande insats för, eller visat omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

§ 3   Förtjänstmärket i guld kan som erkänsla tilldelas person som:
1. gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet som dirigent eller funktionär inom förbundet eller dess medlemsorganisationer, eller

2. som tonsättare, arrangör, utövande tonkonstnär eller i annan egenskap gjort en synnerligen betydelsefull insats för eller visat särdeles framsynt omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

§ 4   Förslag om att utdela förtjänstmärke görs genom att fylla i och lämna in en för ändamålet uppgjord blankett på FSSMF:s webbsida. 

Förslagen, som kan göras av lokalförbundens och specialförbundens styrelser eller av medlem i FSSMF-styrelsen, bör inlämnas till FSSMF före den första april det år då allmän sång- och musikfest hålls.

Även andra tidpunkter kan, om särskilda skäl föreligger, komma i fråga. 

Förtjänstmärke utdelas vid allmän sång- och musikfest eller efter förbundsstyrelsens prövning vid annat lämpligt tillfälle.

Hedersmedlem

Hedersmedlem kan som erkänsla tilldelas person som tidigare tilldelats FSSMF förtjänstmärke i guld och gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet som dirigent eller funktionär inom förbundet (FSSMF) under en lång tid.

Förslag om att nominera någon till hedersmedlem görs genom att skriva en nomineringstext och bifoga en CV på personen.

Nomineringen skickas till kansli@fssmf.fi

Nominering kan göras av lokalförbundens och specialförbundens styrelser eller av medlem i FSSMF-styrelsen.

Nomineringen bör inlämnas till FSSMF före den första april det år då allmän sång- och musikfest hålls.

Om förbundets märken

Finlands svenska sång- och musikförbund kan bevilja och utdela tre olika märken: Förbundsmärket, Förtjänstmärket och Förtjänstmärket i guld.

 • Märken kan beviljas på basen av nomineringar. 
 • Man bör noggrant bekanta sig med instruktionerna innan man gör en nominering.  
 • Nomineringar görs i enlighet med de stadgar och instruktioner som gäller respektive märke.
 • Nomineringar behandlas om de följer formkraven. 

Märkesordning: 

 • En person ska tidigare ha beviljats Förtjänstmärket för att kunna beviljas Förtjänstmärket i guld.
 • En person som beviljats Förtjänstmärket/Förtjänstmärket i guld kan beviljas Förbundsmärke.
 • En person kan beviljas Förtjänstmärket utan att tidigare ha beviljats Förbundsmärke.