Våra medlemsförbund

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en takorganisation. Medlemmar i FSSMF är specialförbund och lokalförbund. Det finns även några direktanslutna ensembler.

Tillsammans är vi omkring 110 körer och 16 orkestrar, ca 3300 körsångare och instrumentalister.  

Läs mer

Specialförbunden

De lokala sång- och musikförbunden

FSSMF medlemsstatistik 2022