Våra medlemmar

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) är en  takorganisation. Medlemmar i FSSMF är specialförbund och lokalförbund. Det finns även några direktanslutna ensembler.

Tillsammans bildas förbundet av 3700 körsångare och instrumentalister i omkring 130 körer och orkestrar.   Läs mer

Specialförbunden

De lokala sång- och musikförbunden

FSSMF medlemsstatistik 2022


FSSMF medlemsstatistik 2021

Specialförbund Ensembler Medlemmar
Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD) 25 823
Finlands Svenska Manssångarförbund (FSM) 28 1155
Finlands Svenska Körförbund (FSK) 45 1262
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK) 2 359
Ensembler utan specialförbund 31 492
 

 

Lokalförbund Ensembler Medlemmar
Karlebynejdens sång- och musikförbund 12 252
Pedersörebygdens sång- och musikförbund 5 165
Nykarlebynejdens sång- och musikförbund 9 225
Vasabygdens sång- och musikförbund 11 260
Södra Österbottens sång- och musikförbund        8 347
Åbolands sång- och musikförbund 9 307
Ålands sång- och musikförbund 10 309
Västra Nylands sång- och musikförbund 8 243
Helsingfors sång- och musikförbund 21 825
Borgånejdens sång- och musikförbund 4 96
Östra Nylands sång- och musikförbund 7 151
Inget lokalförbund 18 720
     

 

Utskott Ensembler Medlemmar
FSSMF Blåsmusik                                                     10 197
FSSMF Stråkmusik 6 75
FSSMF Rytmmusik 6 92
     
Inget specialförbund/utskott 9 276