Kurt-Erik Långbacka-priset till Erik Nygård

04.12.2018 kl. 14:15
Dirigenten och violinisten Erik Nygård tilldelas i lördags dirigentpriset ur Kurt-Erik Långbackas fond, under hans egen konsert i Vasa.
Erik Nygård tilldelades priset av förbundsordförande Patrik Karlsson. Foto: Johan Hagström


Nomineringen för Erik Nygård som pristagare var följande:

”Erik Nygård är en ung, kunnig och lovande dirigent som inte räds att ta sig an nya utmaningar och kontinuerligt fortbildar sig inom dirigering. Nygård dirigerar allt från körer till orkestrar och lyckas engagera och motivera amatörmusiker till fina musikaliska prestationer. Därtill är Nygård en drivande kraft i förbundets stråkmusikutskott.”

Erik Nygård har studerat orkesterdirigering för Alf Nybo i Helsingfors samt deltagit i olika kapellmästarkurser under ledning av bl.a Atso Almila och Jorma Panula. Han har även deltagit i körledarkurser för exempelvis Henrik Wikström och Peter Ettrup Larsen och leder till vardags Kronoby manskör. För att ytterligare stärka det finlandssvenska stråkmusiklivet har Nygård bildat Erik Nygårds Orkester, en projektorkester med syftet att samla stråkmusiker från hela Svenskfinland till 1-2 satsningar per läsår.

Du hittar tidigare mottagare av Långbackapriset här.

Robin Sjöstrand