Bekanta dig med rådande coronarestriktioner

20.10.2020 kl. 13:55
Med anledning av regeringens riksomfattande och regionala rekommendationer den 15 oktober får vi nu frågor om hur rekommendationerna ska tolkas och på vilket sätt de inverkar på hobbyverksamheter, som exempelvis körsång eller orkesterspel.


Eftersom vi inte för tillfället befinner oss i ”undantagsförhållande” gör regeringen rekommendationer. Rekommendationerna varierar beroende på i vilken smittofas en region befinner sig: Utgångsnivå, Förhöjt smittläge, Samhällsspridning. Läs mera på statsrådets webbsida här. 

Regeringens rekommendationer fungerar (förutom ”allmänt rekommenderande”) som styrningsinstruktioner för Regionförvaltningsverken i de olika regionerna.

För att ha koll på vilka rekommendationer och begränsningar som råder i just din region behöver du alltså bekanta dig med Regionförvaltningsverkets information.

I övrigt hänvisar FSSMF fortsättningsvis till körförbundens gemensamma utlåtande från den 12.8. 

Utöver detta konstaterar vi att de rekommendationer gällande användandet av ansiktsmasker som myndigheterna utfärdar är skäl att ta på allvar.