Adressförändring för Resonans

Har du flyttat? Eller får du inte din Resonans av någon annan orsak? Orsaken kan vara att dina uppgifter inte inte är uppdaterade i medlemsregistret.

Tack vare att det nya medlemsregistret togs i bruk våren 2018 är det lättare än någonsin för din kör eller orkester att ändra din adress så att den blir rätt!

Du behöver bara kontakta den registeransvariga personen i din kör eller orkester, och be honom eller henne ändra adressen så att den blir rätt. Ändringen går rakt in i vårt gemensamma medlemsregister som utgör grunden för tidningsutskicken.

Är du utomstående prenumerant så kan du kontakta redaktör Helene Wallin direkt, med uppgifterna namn och adress, så sköter hon ändringen.