En rosa bild med en bild från ett fint dukat bord.

Musikutskottens träff med sommarsits 

08.05.2023 kl. 17:15
Kom med på musikutskottens informativa och trivsamma middag den 7 juni. Kvällen blir samtidigt ett startskott för sång- och musikfesten 2026.

Musikutskottsträffen ordnas onsdagen den 7 juni kl 18 på föreningen Brage i Helsingfors. Som värdar fungerar FSSMF:s musikutskott.

Det är ganska sällan som musikutskotten har möjlighet att träffa varandra. Därför tänkte vi bjuda er alla på middag den 7 juni på Brage i Helsingfors. Det blir ”all included” dvs resor och mat står FSSMF för.

Vi inleder som hybridmöte (zoom) med en programdel. Detta eftersom vi vill ge alla en chans att vara med, även ni som inte kan delta på plats. Förhandsanmälning är obligatorisk.

Programmet inleds klockan 18:00.

1. Välkomstord
Karin Pedersen, ordförande för FSSMF:s musikutskott,

2. Resultaten av FSD:s enkät om körernas administration, från FSD förbundsdagar 2023
Marika Esch.

3. Erfarenheter av projektet Körkompetens
Sharing: Hur jobbas det inom förbunden inom området körkompetens? Presentationsrunda.

4. Hur mår våra körer och orkestrar?
Vem betalar dirigenternas löner? Hur har de två senaste åren varit? Hur har ensemblernas ekonomier varit?
Utvecklingstrender: Antal övningar, uppträdanden, körresor, publikmängder, medlemsutveckling.
Källa: Ensemblernas årsrapportering, senaste åren. FSSMF presentation.

5. Förbundets nya långtidsstrategi
Målbild: Fler sjungande och spelande barn, unga och vuxna samt flera körer och orkestrar i förbundet. (bilaga)

6. Sång- och musikfesten
Nästa sång- och musikfest begås 2026 i Helsingfors. Presentation av sångfestorganisation och konstnärlig ledning. Tankar kring upplägg och förberedelser. Denna kvällen blir samtidigt ett startskott för sång- och musikfesten 2026. FSSMF presentation.

7. Middag
Platsen för middagen är Föreningen Brage, Kaserngatan 28. Zoom-mötet avslutas då middagen vidtar.
Vi ser fram emot att umgås och diskutera under trevliga former.

Anmälning
Anmälning senast den 17.5.
För inhiberingar senare än 1.6 fakturerar vi en no show-avgift på 50 euro (gäller middagen).
https://fssmf.fi/sv/forbundet/blanketter/musikutskott/

Med vänlig hälsning,

Henrik Lillhannus
Verksamhetsledare