Musikutskottens träff med sommarsits

Onsdag 7.6.2023 kl 18.
Föreningen Brage, Kaserngatan 28, Helsingfors.

För musikutskottens medlemmar.

Sista anmälningsdag: 17.5.2023

Musikutskott
Deltar per zoom
Deltar i middagen på plats
Dieter
Skriv siffran 9 med bokstäver: