Dags att anmäla sig till förbundsdagen

16.02.2023 kl. 09:00
Den 15 april ordnas FSSMF:s förbundsdag och nu är det dags att anmäla sig, senast 26.3.2023. På förbundsdagen ska bland annat förbundets verksamhetsstrategi fram till år 2029 då FSSMF fyller 100 år godkännas.

Kallelse till förbundsdag den 15 april

Finlands svenska sång- och musikförbunds medlemmar kallas härmed till förbundsdag som hålls lördagen den 15 april 2023 kl. 13:00. Förbundsdagen är FSSMF:s årsmöte. På förbundsdagen behandlas stadgeenliga ärenden och godkännande av strategin för 2023-2029.

Varje medlemsförbund har rätt att sända högst fem röstberättigade representanter till förbundsdagen. Förbunden är berättigade till en (1) röst per medlemsgrupp som erlagt föregående års medlemsavgift. Kom ihåg eventuella fullmakter från medlemsförbundet eller din direktanslutna ensemble. Skicka in din fullmakt då du anmäler dig till mötet.

Enskilda fritt verkande medlemskörer och medlemsorkestrar som erlagt föregående års medlemsavgift har rätt att sända en röstberättigad representant, som har en (1) röst på förbundsdagen.

Delegater till förbundsdagen uppmanas anmäla sig på www.fssmf.fi senast 26.3.2023. Efter förbundsdagen ordnas Musikgala med middag kl. 17.00.

Tid: 15.4.2023 klockan 13.00.
Plats: Lapland Hotels Tampere, Ratapihankatu 54, 33100 Tammerfors

Styrelsen för Finlands svenska sång- och musikförbund rf

Anmäl dig till förbundsdagen här

Fullmaktsblankett för delegater till förbundsdagen

Länk till FSSMF:s stadgar

En festlig musikgala med middag kommer att äga rum på kvällen där årets förbundspriser och  delas ut. Skicka gärna in ett förslag på någon korist eller orkesterkollega som du tycker förtjänas uppmärksammas – det brukar bli ett minne för livet att få ett sådant pris. Evert Ekrothpriset för årets kör eller orkester delas också ut. Sista nomineringsdag för alla priser är 1.3.2023.

Nominera till förbundspriser

Nominera till Evert Ekrothpriset

 

Helene Wallin