Årsrapporten 2012

10.01.2013 kl. 15:09
Bästa medlemsgrupp! Fyll i årsrapporten över gruppens verksamhet för 2012. Blanketten finns i elektroniskt format på FSSMF:s hemsida under rubriken "Kontakt och respons". Lämna in rapporten senast den 31.1.2013.
Kansliet