Förbundsdagen 2019

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsdagen som sammankallas till möte en gång om året. Varje medlemsförbund har rätt att till förbundsdagen sända högst fem röstberättigade representanter. 

Program under dagen 


14.30 Kaffeservering och granskning av fullmakter, Kuula-institutet
15.00 Förbundsdag Toivo Kuula-salen
ca 16.00 Styrelsens konstituerande möte, Toivo Kuula-salen

18.30-23.00 Musikgalamiddag, Kulturhuset Fanny

  • Premiering av årets körsångare, instrumentalister och funktionär.
  • Workshopens deltagande ensembler underhåller.
  • Förbundsordförandes tal.
  • Stämsång till maten.

Blanketter

Fullmakt-blankett 2019 (pdf), klicka här!  
Reseräkningsblankett 2019 (excel)

Musikgalamiddagen   

Anmäl dig till Musikgalamiddagen, klicka här!