Färgglatt kollage med Sång- och musikfesten 2026-logon i mitten. 26:E sångfesten i Helsingfors. Granngul bakgrund med illustration av Domkyrkan, Ode, en dirigents händer, silhuett av en kör och noter.

Sång- och musikfest med rötter och vingar

06.03.2024 kl. 10:57
Sång- och musikfestens repertoarplanering går framåt med god fart och konturerna för såväl huvudfestkonserten som inledningsevenemanget och rytmkörkonserten PULS blir allt tydligare.


Sång- och musikfestens repertoarplanering går nu framåt med god fart. I den konstnärliga ledningsgruppen har diskussionerna varit många, långa och inspirerande, och konturerna för såväl huvudfestkonserten som inledningsevenemanget och rytmkörkonserten PULS blir allt tydligare. Det återstår en hel del arbete med att hitta de bitar som ännu saknas i pusslet. 

Naturligtvis är det valet av musik som är den viktigaste frågan av alla. Den här sångfesten får ett något större fokus på de gemensamma sångerna än den föregående, och dessutom är målet att för körernas del utöver a cappella-arrangemangen framföra något fler sånger med orkesterkomp. Det blir nyarrangerad musik, nykomponerade och klassiska verk, och folkmusik.

Sångfestens övergripande tema kretsar den här gången kring förankring och framtid, rötter och vingar – begrepp som bottnar i frågor om vem vi är, varifrån vi kommer och var vi står i förhållande till varandra och andra, och den stora frågan om vart vi är på väg. Vi har våra rötter, de hjälper oss att breda ut våra vingar, flyga högt och se långt. 

Strukturellt ändras sångfesten 2026 på sätt som har beskrivits som ’modiga’. Den stora förändringen är att festivalens tyngdpunkt flyttas från söndag till lördag. Samtidigt blir sångfesten något kortare. De goda erfarenheterna från 2022 har tagits tillvara och de bäst fungerande delarna stärks. Vi har lyssnat på responsen från senast och fattat de beslut som vi anser kunna stärka sång- och musikfesten också på sikt.

Det är musiken som står i centrum under sångfesten, och med körernas och orkestrarnas engagemang i ryggen kommer vi att göra allt vi kan för att stöda alla kör- och orkesterledare med bra och motiverande sånger, väl valda instrumentalstycken, ett tidigt publicerat notmaterial och en ny stämfilsspelare utvecklad enkom för sångfesten. 

När musiken låter bra och när vi upplever meningsfullhet kan vi uppleva det bästa med att träffas och umgås genom musik. Vi skapar band till den stora publik och den offentlighet som bidrar till att skapa bilden av körsång som en relevant del av samhället. Och vi ska göra det med hjälp av det svenska språket, utomhus i det vackra sommarvädret.

Vi som i det här skedet arbetar med den musikaliska planeringen är en imponerande mängd verkligt engagerade eldsjälar i arbetsgrupper. Musiknämnderna i manskörernas, damkörernas och de blandade körernas specialförbund jobbar med att ta fram den repertoar som kommer att framföras av de olika körtyperna under huvudfesten. FSSMF:s musikutskott leder dialogen med de övriga musikutskotten. Alla samarbetar med  den konstnärliga ledningsgruppen, bestående av Hanna Kronqvist, Ida Olsonen, Karin Pedersen och Kari Turunen, som fungerar som ordförande och konstnärlig ledare.    

För körerna börjar sångfesten på fredagen kl 12 och slutar på söndagen kl 14. Man kan alltså klara det med bara två övernattningar, och alla hinner dessutom bra till bussar och tåg på söndagen. 

 

Lägg alltså in sångfestdatumen i era kalendrar och reservera tillräckligt med tid för instuderingen av materialet på förhand. Vi hörs och ses på torgen2026!

 

Kari Turunen, konstnärlig ledare
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare

(Texten publicerad i Resonans 1–2024)

 

Höjdpunkter i programmet:

Torsdag 11 juni: Dirigenternas dag. Det blir inspiration, fin musik, intressanta talare och samtal ledare emellan.

Fredag 12 juni: Körrepetition på Medborgartorget vid Ode. Orkesterrepetitioner. Öppningskonsert vid Senatstorget på domkyrkans trappor. Profilkonserter på kvällen.

Lördag 13 juni: Generalrepetition på Medborgartorget vid Ode. Sångfestens parad
Huvudfestkonserten vid Ode. Kvällsmiddag med program i Finlandiahuset

Söndag 14 juni: Musikgudstjänst med Kyrkosångsförbundet. Barn- och ungdomskonsert på Medborgartorget vid Ode. Rytmkörkonserten PULS vid Ode. Eftermingel