Körer/korister: Programmet till workshops med Tori Longdon och Jamie Wright den 1.10!

04.08.2023 kl. 16:46
Inspirerande workshops för körsångare (mans-, dam-, blandad kör) inklusive enskilda körsångare: Warm ups. The Heartbeat of music. Improvisation/Vocal Percussion. New repertoire. Leaving the comfort zone! Engage!

Korister och dirigenter: Workshop och inspirationsdag för körsångare med Tori Longdon och Jamie Wright. Platsen är Gyllenbergsalen i Sandels i Helsingfors.

Söndag 1.10 kl. 9.30-16.30 (Gyllenbergsalen, Sandelsgatan 3)

Workshop med Tori Longdon och Jamie Wright för alla typer av sångare; manskörs-, damkörs- och blandade körs sångare. Tori och Jamie är två brittiska kördirigenter som bl.a. har blivit kända för att de startade Stay at home Choir, en global community med tusentals deltagare från hela världen, som blev en stor succé under pandemin. Under dagen kommer de att presentera olika stilarter, sångsätt och ny musik.
Nu i Finland för första gången. Missa inte denna chans att bli inspirerad och lära nytt!

Här följer dirigenternas egna presentationer på engelska:

Sunday - Singers And Conductors
Day Timings: 09:30 - 17:00

09:30 - 10:30 - Singer Inspiration Session #001 - Leaving The Comfort Zone
Join vocal percussionist and Baritone Jamie Wright to get yourself and your singers creative juices flowing. Learn techniques and games for confident music making on the spot. Explore the rhythm section with an intro to vocal percussion and then put it all together.

10:30 - 11:00 - BREAK

11:00 - 12:15 - Singer Inspiration Session #002 - Singing In Different Styles
Repertoire: Swingles Arrangement and Parsons - Ave Maria

12:15 - 12:30 - Question & Answer Session With Tori and Jamie

12:30 - 13:30 - LUNCH

13:30 - 14:30 - Singer Inspiration Session #003: The Keys To Harmony
How teaching the patterns of Western harmony can unlock your singers musical skills
The first of a duo of aural-based workshops aimed at sharpening singers’ aural skills and improving musicality. In this fun and hands on session, expert choral trainers Tori Longdon and Jamie Wright will show you how to use the principles of ’tonal centring’ to help your singers develop an intuitive understanding of harmony. This feast of engaging singing activities, challenges and songs will help you develop your singers' ears so they can learn music faster.

14:30 - 15:30 - Singer Inspiration Session #004 The Heartbeat of Music
How two of the most simple principles of music-making, Pulse and Rhythm, can
transform your understanding of music
The second of a duo of aural-based workshops aimed at sharpening singers’ aural skills and improving musicality. In this fun and hands on session, expert choral trainers Tori Longdon and Jamie Wright explore how a solid knowledge of pulse and rhythm can revolutionise a singer’s confidence when tackling new music.

15:30 - 16:00 - BREAK

15:30 - 17:00 - Repertoire Sing Through (Podium Time For Conductors) and final Q&A

END

 

Med förbehåll för ändringar.

Plats: Sandels i Helsingfors, Topeliusgatan 2
Tid: Söndag 1.10 kl. 9.30-16.30
Kurskostnad: Söndag korister: 30 € (ingår lunch, kaffe). För dirigenter som fortsätter även på söndag ingår kurskostnaden i avgiften för fre-lö.
Anmälning: Senast 4.9.2023 10.9.2023

Anmälning söndag korister och dirigenter här


Läs mera om de engelska kursdragarna:

Tori Longdon  |   Jamie Wright