Nu blickar vi mot nästa sångfest, vi ses 2026!

09.06.2023 kl. 20:03
När över tusen röster ljuder tillsammans – då är det mäktigt, skrev Hufvudstadsbladet i en artikel i juni 2022. Nu siktar vi mot att mötas igen på nästa sång- och musikfest, som i likhet med senast kommer att ordnas i Helsingfors, andra veckoslutet i juni år 2026.

Vi ser fram emot fina konsertupplevelser och möten med både nya ansikten och gamla bekanta, med både unga och gamla. Gemenskap, uppmuntran och glädje är några av de känslor vi vill bära med oss från förra sångfesten. Och vi vill gärna gå in i nästa sång- och musikfest med mera erfarenhet i bagaget än vi hade senast, kan jag tillägga. Och allra helst utan pandemier och krig.

Den organisationsapparat vi byggde upp inför 2022 fungerade bra i de flesta fall. Många saker hade vi också kunnat göra annorlunda om vi hade haft mera kunskap än vi hade då. Bland annat kartlade vi många konsertplatser och satsade mycket planering på ishallen som fest- och konsertplats, den som senare avbokades. Volontärernas konkreta uppgifter och bemanningen klarnade också sent.

Nästa sångfest kommer att dra nytta av erfarenheterna från 2022. De stora utomhusarenorna och framför allt Medborgartorget kommer att stå i fortsatt fokus. Den här gången planeras det en sittande kvällsmiddag i Finlandiahuset. Den stående kvällsmiddagen senast fick kritik på grund av trängsel och dålig hörbarhet. Det efterlystes också utannonserade samlingsställen för folk att umgås på mellan verserna. Det fina vädret, den goda stämningen och de fungerande tidtabellerna kompenserade dock mycket.

När styrelsen nu i mars 2023 fattade beslut om sångfesten 2026 i Helsingfors var det ett resultat av flera faktorer. Dels den goda responsen från deltagarna senast, dels coronan som nu bäddar för en sorts ”coronarevansch” 2026.

Av avgörande betydelse var den medlemsrunda som gjordes till medlemsförbunden. Den lade grunden både för förbundets strategi 2023-2029 och för sångfestbeslutet. I bägge fall har förbundet avsiktligt gått långsamt och grundligt fram i beredningen, och förankrat besluten i organisationen. Förberedande diskussioner måste få ta sin tid. Sen kan man arbeta snabbare, då alla väl är ombord.

Det återstår ännu att skapa allt från finansieringsbas till ramplan, och framför allt det viktigaste, det konstnärliga programmet – musiken. Förbundets musikutskott har på uppdrag av styrelsen enhälligt föreslagit fortsatt förtroende för Kari Turunen, som även står till förfogande. Styrelsen har omfattat förslaget på sitt möte i maj.

Musikutskottet motiverade sitt förlag med att alla har varit jättenöjda med Karis sätt att definiera sin egen roll och ramarna för sång- och musikfesten, att Kari skapade trygghet hos deltagare och arrangörer i stora frågor och i små, och att det var lätt att jobba med honom. Förslaget skulle också möjliggöra att vi kunde fortsätta jobbet med sångfesten där vi slutade senast, och utveckla vidare de idéer vi hade och göra det bättre. Det går inte att upprepa samma koncept exakt, det behöver komma nya saker i stället, det är den allmänna stämningen. Det får bli både samma, men också annorlunda.

Text: Henrik Lillhannus, verksamhetsledare
(Texten publicerad i Resonans 2-2023)
Foto: Frida Lönnroos