Tori Longdon och Jamie Wright kommer till Sandels i höst!

16.05.2023 kl. 15:47
Sjung med de brittiska dirigenterna Tori Longdon och Jamie Wright. De drar en workshop för dirigenter, och en för alla korister. Bli inspirerad och lär dig något nytt!

1. Workshop och inspirationsdag för dirigenter

Fredag 29.9 kl. 18-21 och
Lördag 30.9 kl. 9-17 

Med de brittiska dirigenterna - direkt från London: Tori Longdon och Jamie Wright.

Fredag kväll har vi möjlighet att under lättsammare former diskutera med Tori och Jamie om viktiga ämnen för dirigenter, framför allt frågor om kommunikation.

Lördag blir en workshopdag för alla dirigenter, där våra gäster har lovat presentera spännande musikstycken av olika slag genom att sjunga igenom musiken.

Tanken är att erbjuda dirigenterna utmaningar och inspiration.

Samtidigt belyses olika stilarter, tekniker och problem som dirigenter blir ställda inför i sitt dagliga värv.

Det är sällan dirigenter sätter sig ner och sjunger i workshops - nu är chansen här under ledning av två superinspirerande och kunniga dirigenter.

Plats: Sandels, i Helsingfors

2. Körworkshop för alla sångare

Söndag 1.10 kl. 10-17 

Workshop med Tori Longdon och Jamie Wright för alla typer av sångare; manskörs-, damkörs- och blandade körs sångare. Alla är välkomna.

Tori och Jamie är två brittiska kördirigenter som bl.a. har blivit kända för att de startade Stay at home Choir, en global community med tusentals deltagare från hela världen, som blev en stor succés under pandemin. De är väldigt mångsidiga och medverkar i många olika sammanhang.

Under dagen kommer Tori och Jamie att presentera olika stilarter, sångsätt och ny musik och att inspirera och utmana körsångarna.

Nu är Tori Longdon och Jamie Wright i Finland för första gången. Missa inte denna chans att bli inspirerad och lära nytt!

Plats: Sandels i Helsingfors

Anmälning: Anmälningstiden börjar inom maj. 

Pris och anmälning:

Fredag-lördag dirigenter: 50 € (ingår lunch, kaffe)
Anmälning fredag-lördag

Söndag korister: 30 € (ingår lunch, kaffe)
Anmälning söndag

Läs mera om dirigenterna:

Tori Longdon

Jamie Wright