Ansök om körlägerstöd! Planera era kör/orkesterläger i fina finlandssvenska folkhögskolemiljöer.

31.08.2022 kl. 11:36
FSSMF börjar dela ut understöd till medlemsensembler som arrangerar kör- eller orkesterläger och samtidigt utnyttjar de fina folkhögskolemiljöerna i Svenskfinland.

Foto: Traditionscentrum Kuggom

FSSMF har börjat fördela understöd till medlemsensembler som ansöker om medel för att som arrangerar sina kör- eller orkesterläger i någon av de fina folkhögskolemiljöerna i Svenskfinland. Ansökningstien är löpande, så sök! För ändamålet har FSSMF fått understöd från Svenska kulturfonden.

Ansökan med bilagor görs till FSSMF via följande formulär:
Länk till ansökningsblanketten

Bidrag beviljas under perioden 1.8.2022 - 31.7.2024.

Ansökningar tas emot och behandlas fortlöpande av FSSMF. Till ansökan fogas en sammanfattande beskrivning av lägrets utformning, med en tillhörande specifikation av de beräknade kostnaderna.

Då lägret har genomförts skickar man in en sammanfattande rapport med tillhörande kostnadsredovisning inom en månad, till kansli@fssmf.fi.

Det lönar sig att först höra sig för med respektive plats om de möjligheter som står till buds, eftersom förhållandena varierar lokalt. T.ex. kan inkvartering och bespisning vara omöjligt, men en fin övningssal kan ändå finnas. I andra fall kan finnas möjlighet till full service.

FSSMF står inte i avtals- eller ansvarsförhållande gentemot folkhögskolorna/folkhögskolemiljöerna. 

Läs mer här

Folkhögskolor i Svenskfinland

 • Traditionscentrum Kuggom i Lovisa * 
 • Borgå Folkakademi Akan 
 • Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Hangö Campus (Folkia Center)
 • Lärkkulla i Karis
 • Västra Nylands Folkhögskola i Karis  
 • Ålands Folkhögskola
 • Houtskärs Kyrkliga Folkhögskola (Skärgårdsskolan) *
 • Pjukala folhögskola (fd Åbolands folkhögskola*)  
 • Lappfjärd LaFo
 • Närpes SÖFF 
 • Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Vasa Campus (Efo) 
 • Fria Kristliga Folkhögskolan i Vasa 
 • Vörå Norrvalla  
 • Nykarleby Kredu  
 • Kronoby folkhögskola

* = Inte verksam som folkhögskola idag, men deltar som folkhögskolemiljö.