FSSMF hoppas på en hög vaccineringsgrad i alla körer och orkestrar

17.08.2021 kl. 11:59
I väntan på det officiella coronapasset kan vi inom ensembler med hög vaccineringsgrad börja återgå till mer normal verksamhet, genom att hjälpas åt och signalera att dubbelvaccinering är det önskvärda.

Myndigheterna arbetar som bäst med att ta fram ett coronapass som intygar att personen är vaccinerad, har haft covid-19 eller är nyligen testad. Det kan bli ett hjälpmedel vid ordnandet av olika verksamheter där människor möts. Det lär dock dröja månader innan coronapassen tas i bruk i Finland.

Det är fortfarande både möjligt och tillåtet för körer att själva besluta om att samlas och öva. Besluten kan tas av kören och dess medlemmar. Regionförvaltningsverkens bestämmelser om begränsning av sammankomster gäller inte privata tillställningar som inte är öppna för allmänheten, och inte fortlöpande, normal verksamhet. Däremot rekommenderas att man följer rekommendationerna om hygien och andra coronaförebyggande arrangemang.

Genom vaccinering nås ett högt skydd mot covid-19, även om skyddet inte är 100 procent. Det handlar om sannolikheter, och någon kan förstås alltid bli sjuk ändå. Men, genom att vaccinera sig mot Covid-19 bidrar man som individ till att vaccineringsgraden i samhället stiger. Det bidrar i sin tur till ökade möjligheter att kunna öppna upp kultursektorns verksamheter.

I väntan på det officiella coronapasset kan vi inom ensembler med hög vaccineringsgrad börja återgå till mer normal verksamhet, genom att hjälpas åt och signalera att dubbelvaccinering är det önskvärda.

Så kan vi bidra till att förhoppningsvis så småningom kunna ordna allt säkrare fysiska kör- och orkesterövningar redan från början av hösten.

Fortfarande behöver vi ta med oss den goda praxis som vi har lärt oss om handhygien, vädring, personliga avstånd, munskydd, och följa myndigheternas uppsatta regler. Det är upp till körerna och orkestrarna själva att tillse detta.

Speciellt bland de äldre körsångarna börjar vaccineringsgraden redan vara glädjande hög, vilket också talar för att verksamheterna borde kunna börja återgå till mer normala former. För många människor är kören veckans sociala höjdpunkt, och inga digitala metoder kan ersätta de mänskliga möten vi alla behöver. Det kan också vara hälsofarligt att helt isolera sig och sluta sjunga i kör. Vi har tyvärr tydligt kunnat följa med hur körer och orkestrar tappat aktiva medlemmar under pandemin, men nu ser vi tecken på att man inom körerna och orkestrarna igen börjar aktivera sig och det är en glädjande utveckling. 

Finlands svenska sång- och musikförbund hoppas på högsta möjliga vaccineringsgrad i förbundets körer och orkestrar så att fysiska övningar kan ordnas. Det kan vara bra att hålla kvar möjligheten att delta på distans, för dem som inte ännu är dubbelvaccinerade eller nyligen testade. Vi håller på att övergå till en ny fas tack vare vaccineringen, och vi behöver ställa om oss och hur vi tänker. Genom individuellt och gemensamt ansvar går vi mot bättre tider då vi får musicera tillsammans!