Kör i skolan blev succé – elever och lärare hoppas på fortsättning

04.06.2021 kl. 13:01
Projektet Kör i skolan har pågått i ett år. Strandnäs skola i Mariehamn är en av de deltagande skolorna. ”Vi är en sjungande skola”, säger musiklärare Patricia Bergroth.

För Siri Donning, 10 år, var det självklart att gå med i skolkören.

– Jag älskar att sjunga, säger hon.

Hon sjunger också med i en annan kör, medan skolkören är den första för Kasper Dreyer, 12 år. 

– Det är roligt att sjunga och träffa vänner, säger han. 

Det blev till och med bättre än han trodde.

– Vi sjunger inte bara, vi leker också och det är roligt att träffa elever från andra årskurser, säger han. 

Självklart

Det var självklart att Strandnäs skola skulle vara med i projektet Kör i skolan. 

– Sång och musik är en uttalad ambition i skolan och hela skolan har allsång en gång i månaden. Det är mycket sångglädje då alla kan samma sånger, säger musiklärare Patricia Bergroth.

Förutom Patricia Bergroth har Strandnäs skola tre musiklärare: Maria Fredriksson, Francine Eriksson och Sara Karlsson. De fyra lärarna drar tillsammans Kör i skolan på tisdagseftermiddagarna.

– Det var klokt att ta med Hem och skola-föreningen i projektet. Det är de som står för mellanmålet innan körtimmen börjar, säger Maria Fredriksson.

Gemenskap

I Strandnäs skolkör deltar ungefär tjugo barn mellan 9 och 12 år. Efter att skolan slutat klockan 15 på tisdagarna, kommer barnen till musiksalen, äter sitt mellanmål och så börjar körtimmen. 

– Kören är frivillig och alla är ivriga. Under musiklektionerna kan det däremot finnas sådana som tycker att sång är löjligt. En kör är ett bra sätt att övertala de motvilliga, gruppdynamiken är stark, säger Patricia Bergroth. 

Att Kör i skolan dessutom riktar sig till olika klasser, ökar gemenskapen. 

– På det här sättet lär man känna människor som man annars inte skulle ha träffat. Det finns något sårbart i att sjunga, och när många är sårbara tillsammans skapas en stor gemenskap, säger Patricia Bergroth.

– För mig personligen, som också är körsångare privat, är kören den stund då jag släpper allt annat. Efteråt är jag alldeles energifylld, säger Maria Fredriksson. 

Fortbildning

Dels vill projektet uppmuntra barn att sjunga i kör och tidigt förmedla ett körintresse, dels strävar projektet efter att uppmuntra och utbilda körledare. 

– Det här är skolning för oss. Under året har vi regelbundet deltagit i fortbildningsträffar, säger Francine Eriksson. 

– Vi har varit i goda händer med en aktiv arbetsgrupp. Bland annat har vi fått hjälp med instuderingen av sångerna, säger Maria Fredriksson. 

För de fyra körledarna är det viktigt att lyfta fram den gamla sångskatten vid sidan av modernare sånger. 

– Nuförtiden finns det barn som till exempel inte kan ”Blåsippan ute i backarna stå”. Visskatten är en del av vårt kulturarv, och dessutom är det viktigt att kunna sånger som också äldre generationer kan. Då kan gamla och unga sjunga tillsammans, säger Patricia Bergroth.

Sånghäfte

I kören är repertoaren viktig, men också det att barnen ska sjunga i rätt tonart.

– De moderna popsångerna är för låga för barnröster, säger Patricia Bergroth.

Sånghäftet som delats ut till alla körer i projektet har varit värdefullt. 

– Ibland kan det vara svårt att hitta lämpliga sånger som inte är religiöst färgade, säger Patricia Bergroth.
 
Det är också viktigt att barnen får träna sitt gehör och att genast, från början sjunga stämsång.

– Därför har vi till exempel sjungit en hel del kanon, så att man lär sig att hålla sig till sin stämma trots att andra sjunger annat, säger Maria Fredriksson

Planen, innan pandemin slog till, var att alla deltagande skolor som avslutning på projektet skulle samlas och sjunga tillsammans i Helsingfors.

– Vi kommer ändå att göra en resa, kanske till Föglö så att vi får åka båt, säger Patricia Bergroth. 

Kasper Dreyer och Siri Donning har varsin favorit i repertoaren: Siri Donning gillar ”Sång till friheten”, eller ”Du är det finaste jag vet” som den också kallas, medan Kasper Dreyer gillar de glada låtarna, som ”Hej kompis hej”. 

– Jag vill fortsätta sjunga i kör, så jag hoppas skolkören fortsätter, säger Kasper Dreyer. 

Text och foto: Karin Erlandsson