Mia Makaroff: Viktigt att uppmuntra sjungande barn

25.05.2021 kl. 15:02
Mia Makaroff vill komma bort från det tankesättet att barn som sjunger rätt är musikaliska medan de som sjunger fel är omusikaliska. Liksom i alla andra skolämnen behöver man få träning i ämnet och förståelse för hur den egna rösten fungerar. Makaroff säger att det viktigaste är att uppmuntra sjungande barn genast då man ser en förändring åt det bättre hållet.

Mia Makaroff är ett känt namn i kör-Finland. Hon är kanske främst känd för sina kompositioner och arrangemang som blivit väldigt populära. Men Makaroff har ägnat och ägnar också en stor del av sitt arbete åt barn- och ungdomskörer, bland annat som medlem i arbetsgruppen för Kör i skolan. För tillfället dirigerar hon två barnkörer, Vicace i Vanda och Ocarina i Borgå.

Att det blev just körsång för barn och unga som Makaroff skulle komma att intressera sig för fick sin början vid Sibelius-Akademin då hon precis inlett sina studier i musikpedagogik. Vid sidan av studierna jobbade Makaroff också i en skola i Vanda där man i samband med en ny läroplan bestämde sig för att satsa på ett samarbete med en lågstadieskola. Då tyckte Makaroff att den enklaste idén var att starta en sångklubb för eleverna i skolorna. Sagt och gjort.

– Efter ett år blev alla så intresserade av sång i gruppen så de ville fortsätta.

Sångklubben blev en kör, Vivacekören som än i dag är verksam i Vanda. Vivace blev först en stor barnkör, men delades sedan i en barnkör och en ungdomskör. Efter en tid ville också barnens mammor börja sjunga och Vivace Leidit grundades.

Makaroff flyttade sedan till Borgå och slutade dirigera körerna, men då verksamheten riskerade att gå under gjorde hon en comeback och fortsatte med det arbete hon en gång startade. 

Det praktiska arbetet med sångklubben och sedermera kören lärde Makaroff mycket i början av karriären.

– Barnen lärde mej många saker. Jag lärde mig i praktiken att det är möjligt att få barn och unga att sjunga rätt – när man lär ut hur de ska göra.

Det pedagogiska arbetet med kören påverkade också Makaroffs musikskapande och arrangemang. Hon lärde sig skriva satser som var lätta för koristerna att lära sig.

Alla barn behöver lära känna sin egen röst

Mia Makaroff anser att ett barn har rätt till sin egen röst och att alla barn ska ha rättighet till sångundervisning så att de själva kan förstå hur den egna rösten fungerar.

– Det är orättvist att barn ibland ombeds sjunga sånger som är får låga för dem och som deras röster inte klarar av. Det är också orättvist om en lärare säger att barnen ska sjunga starkare utan att berätta hur. Barnen kanske funderar på varför skriksång inte låter bra, men förstår inte vad det handlar om.

Nivån på sångpedagogiken i skolan borde vara högre, tycker Makaroff, och för att åstadkomma en förbättring krävs mycket jobb. Gamla musikpedagogikböcker från 30-talet riktade till folkskollärare ger en fingervisning om att nivån på sångundervisningen i skolorna varit betydligt högre.

–  Jag tycker att man då hade en härligt bra kunskapsnivå för hur man kan undervisa sång i skolan. Då satsade man faktiskt på sångundervisningen och det var viktigt att alla kunde sjunga bra. Jag vill komma tillbaka till det: vi ska inte bara sjunga, utan lära oss att sjunga.

Makaroff är speciellt kritiskt till tankesättet att barn som sjunger rätt är musikaliska medan de som sjunger fel är omusikaliska.

– Det är helt galet, det är samma sak som om vi hade gymnastik och endast skulle uppmuntra de barnen som springer snabbt att sporta.

Enligt Makaroff måste vi istället ge alla elever möjligheten att utforska och lära känna rösten, och inte se på sjungande som någonting som bara en del kan. Hon hoppas också på att musiklärare i landet satsar på mångsidighet och har en bra attityd till alla elevers sångförmåga.

– Om man undervisar bandspel på musiklektionerna så har man ofta en solist som behöver få undervisning i hur man sjunger rätt, och samtidigt kan man hjälpa hela gruppen att förstå det.

 

Viktigt att lita på att barnen lär sig

I arbetsgruppen för Kör i skolan har Mia Makaroff bland annat deltagit i sammanställningen av ett repertoarhäfte som skickats ut till alla deltagande skolor. Hon har också föreläst om sina erfarenheter som barnkörledare för körledarna inom projektet.

– Jag är stolt över att vi fått så många skolor med i projektet och hoppas på att många körer fortsätter också efter de första åren. Projektet är ett fiffigt sätt att få in mer sångpedagogik i skolorna.

Makaroff berättar att hon först var tveksam till om projektet skulle lyckas med tanke på att coronapandemin har gjort verksamheten betydligt svårare att hålla igång.

– Men vi har lyckats bra och har ivriga grupper, samarbeten mellan olika dirigenter och orter. Det finns positiva vibbar i hela projektet.

Makaroff hoppas att projektet bär frukt också längre in i framtiden. I starka körländer som USA och Sydafrika är skolkörerna väldigt starka och de utgör en slags startpunkt för körkarriären. Bland skolkörerna ordnas tävlingar och koristerna fortsätter vidare till universitetskörerna som också håller en väldigt hög nivå i de länderna.

Makaroff tycker att ju fler körer och fler musikhobbyer det finns att välja mellan för våra barn och ungdomar, desto bättre.

– Musikaktiviteter av vilken sort som helst är bra och bygger bara vidare på grunden.

Vad är då Mia Makaroffs egna lärdomar kring att leda en barnkör? Enligt Makaroff är körverksamheten beroende av omständigheterna och det finns inte en modell som fungerar för alla körer.

– Jag vill inte att mina körer ska vara likadana, utan jag utgår från vilka saker som fungerar i just den här kören och försöker sedan bygga på det som är bra.

Då det kommer till att lära ut körsång till barn säger Makaroff att det är viktigt att lita på att barnen lär sig och inte vara för krävande.

– Det är viktigt att uppmuntra barnen genast när man ser en liten förändring mot det rätta hållet.

I början gäller det för barnet att lära sig förstå olika register och själv pröva med sin röst. Hur känns det och låter det när rösten går uppåt och neråt? Det här är viktigt för att barnet ska förstå och vara medveten om vad läraren önskar när hen ger instruktioner.

– Sedan gäller det att pröva på många olika sätt eftersom alla är väldigt olika. En del barn sjunger mycket bättre ensamma, medan andra sjunger bättre tillsammans. Vissa elever har också nytta av ett instrument som de spelar och jag kan visa på piano för dem hur de skulle spela det.

En del sångtekniska saker kan också vara bra att öva rutinmässigt, som intervaller. Det är oftast lättare för barnen att hoppa upp till en ton än att komma ner till samma, så det kan vara en bra idé att fokusera på intervallövningar så att barnen börjar förstå hur rösten fungerar.

– Det gäller att ha i bruk en bred skala av instrument för att hitta lösningen för just det här specifika barnet.

Ett bra arrangemang är enhetligt  

För mången körledare är det en utmaning att hitta lämplig repertoar för sin kör. Varje kör har sina egna unika behov och för Mia Makaroff har lösningen ofta varit att komponera och arrangera själv enligt just de behov hennes körer har. Hon har också agerat domare i kompositionstävlingar för körmusik för barn och ungdomar och har därför haft möjligheten att förkovra sig i ämnet, även om hon vanligtvis inte brukar ha tiden till att studera och lyssna på andras musik.

– Nivån på tävlingsbidrag är hög men jag har personligen märkt att jag inte riktigt tycker om sådan musik som skrivs för tävlingar där man strävar efter att visa upp olika sidor av kören. Det kan vara tekniskt svårt men kanske inte så trevlig musik att lyssna på.

Själv tycker Makaroff att det behövs musik som tilltalar också de barn som inte har ägnat sig åt klassisk musik eller konstmusik, så kallade brobyggarlåtar som sedan kan introducera barnen till ny slags musik.

Då man är inne på ämnet komposition och arrangering kan man inte låta blir att fråga vad som är hemligheten bakom Makaroffs egna framgångar med låtar för bland andra Rajaton och The King’s Singers. Och bland några av Svenskfinlands damkörer är Hvem styrde hit din väg redan en modern klassiker. Vad krävs för att en sång ska bli bra?

– Visionen ska vara kristallklar och enhetlig. Man måste våga gå i den riktning man valt och ta in sådana element som går ihop med visionen, säger Makaroff.

Enhetligheten är a och o. Samtidigt tycker hon att en väsentlig del av komponeringsarbetet är att vara trogen sig själv och att försöka undvika att göra saker bara för att de är annorlunda.

– Jag uppskattar när jag hör eller se nånting som luktar äkta. Det inspirerar mig.

När Makaroff var ung och precis hade börjat skriva musik fick hon rådet att hon ska skriva just den musiken hon hör i sitt eget huvud.

– Man kanske tror att musiken i ens huvud är något alla hör och att den inte är så speciell, men man ska inte försöka vara någon annan än den man är. Livet är kort och jag skriver den slags musik jag skriver. Det finns andra människor som skriver annan slags musik.

 

Coronan den största utmaningen

Att leda en barnkör för med sig utmaningar men någonting som överskuggat allt annat är förstås coronapandemin som gjort jobbet som dirigent otroligt tidskrävande.

– Man är ständigt lite osäker och får gissa sig fram till vad man kan genomföra i framtiden. I mina körer har en del slutat eller tagit paus, medan en del av barnen är okej med distansövningar. Man förstår ju att det här bara är en tid vi måste uthärda men när det bara blir längre och längre börjar man fundera på hur länge det här ska ta, säger Makaroff.

Makaroff har lett distansövningar, fixat stämfiler och haft körövningar för stämmor och mindre grupper. Hon har också följt med hur körer i andra länder arbetat under pandemin, bland annat Barnsley Youth Choir i England som fört en ständig kamp för körsången då de varit tvungna att sitta hemma i karantän under långa tider. Makaroff är speciellt imponerad av de innovativa lösningarna som kören tagit till under sina virtuella övningar.

– Kören har bland annat haft en sångskrivarkurs online där medlemmarna ick skriva egna texter och harmonier och de ordnade också ett virtuellt singathon för att samla in pengar.

Själv har Makaroff gjort videor för sina körer där barnen får öva sig att sjunga enligt noter. Videorna är uppbyggda i flera steg och eleverna får en liten uppgift i slutet av varje videon. De filmar sedan sig själva när de utför övningen och skickar videon till Makaroff innan de får gå vidare till nästa steg.

Förutom att ta körerna igenom en pandemi är Makaroff som vanligt också sysselsatt med komponeringsuppdrag och olika beställningsjobb. Hon har också en liten privat musikskola i byn Hindhår i Borgå där hon bor.

– Jag har också ett projekt på gång med Topeliuslåtar. Jag har skrivit många sånger till Topelius texter, och har redan bandat in sex sånger. Nu är planen att banda in sex sånger till.

Att leda barnkörerna Vivace och Ocarina har speciellt i år inneburit väldigt mycket jobb, men samtidigt är det mer än ett jobb, förklarar Makaroff.

– Vi delar erfarenheterna tillsammans och jag får växa med dem. Det är inte bara jobb utan att leva sitt liv.

För Makaroff har arbetet med barn och unga alltid känts som väldigt meningsfullt, och hon berättar att hon gillar deras fördomsfria attityd, egna idéer och energi.

– Det känns verkligen som att man jobbar med framtiden då man jobbar med barn och unga!