Kör i skolan får en fortsättning! Ansök om finansiering för din körklubb senast den 31 augusti!

12.05.2021 kl. 11:26
I projektet Kör i skolan får elever i årskurs 3-6 möjlighet att gratis delta i en körklubb. Projektet som inleddes hösten 2020 får nu en fortsättning och nu har det blivit dags att ansöka om finansiering för det kommande läsåret!

Via projektet Kör i skolan har Hem och Skolaföreningar  möjlighet att få finansiering för körklubbar. Projektet fortsätter under läsåret 2021-2022 och omfattar 15 nya skolkörer (med helfinansiering från projektet) och 10 skolkörer (med halvfinansiering, dvs sådana som varit aktivt med 2020-2021). 

Man kan även vara med i Kör i skolan om man har egen finansiering (tex via Finlandsmodellen eller statliga eller kommunala klubbpengar).

Kör i skolan berör elever i årskurs 3-6. Skolkören är öppen för alla och är gratis. I skolkören jobbar man med en inspirerande repertoar som inte kräver övrigt komp än piano. Det finns ett Kör i skolan-sånghäfte som delas ut till alla körklubbar. 

I slutet av terminen har kören också möjlighet att delta i den stora sång- och musikfesten som ordnas i juni 2022 i Helsingfors. Under sångfesten ordnas en stor barnkörskonsert där körklubbarna uppträder tillsammans med Arne Alligator. Skolkörerna får också sjunga tillsammans med de andra deltagande sångfestkörerna på totalt 2000 personer.

Kör i skolan i din skola? 

Ordföranden för Hem och Skolaföreningen vid din skola bör först kolla med skolans rektor om det finns intresse att ordna en skolkör 2021-2022. Därefter ska man se till att det finns ett utrymme på skolan där skolkören kan öva, och slå fast en tidpunkt för övningarna. Kolla om det finns en person i skolan eller en utomstående körledare eller musikpedagog som vill leda körklubbens verksamhet. Ifall föreningen inte hittar en lämplig körledare kan projektet bistå med hjälp.

Därefter ska Hem och Skolaföreningarna ansöka om pengar till körklubben via FSSMF:s webbsida. Körledarna kommer att få stöd, handledning, fortbildning och repertoar av projektet.

Ansök här 

Ansökningsblanketten hittar du genom att klicka här
Ansökningstiden är 15.5- 31.8.2021.

Vill du leda en körklubb?

Vi söker nu efter kompetenta och intresserade körledare till läsåret 2021-2022! Är du intresserad av att leda en skolkör, mot en rimlig ersättning?  Ta kontakt med ordföranden för Hem och Skolaföreningen i din skola eller skolans rektor och kolla om det finns intresse att ordna en skolkör. Du kan också ta kontakt med FSSMF:s ordförande Patrik Karlsson, så kan vi sammanföra dig med skolor som letar efter körledare.

Kontaktuppgifter: patrik.karlsson(at)fssmf.fi

Som Kör i skolan-ledare förväntas körledarna aktivt följa med gemensamma informationstillfällen och aktiviteter som ordnas för att få ut det mesta möjliga av projektet, t.ex. dirigentträffar på zoom.

Vadå Kör i skolan?

Finlands svenska sång- och musikförbund startade projektet Kör i skolan 2020 för att stöda körklubbar i skolor i hela Svenskfinland. Syftet med projektet är att engagera barn i årskurserna 3-6 att sjunga i kör och skapa ett intresse för körsång tidigt i livet.

Projektet är ett samarbete med Hem och Skola-föreningarna och De ungas musikförbund DUNK. Hem och Skola står för de praktiska arrangemangen av klubbverksamheten medan FSSMF administrerar projektet. DUNK bistår med repertoaren till körklubbarna samt i informationsförmedlingen och kontakten till skolorna.

En annan viktig aspekt av Kör i skolan är att få nya, kunniga körledare ute i bygderna och att få körledare och musikpedagoger att engagera sig i barnkörer.

Deltagande körklubbar uppmuntras att delta i jättebarnkören under den stora finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors som hålls den 9-12 juni 2022.

Vi tackar Svenska kulturfonden som bidragit till finansieringen av projektet!