Kreativa lösningar för virtuell körsång ger Finlands svenska sång- och musikförbund titeln Årets förbund

19.04.2021 kl. 15:04
Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) har utsetts till Årets förbund 2021. Förbundet har under år 2020 utmärkt sig som en föregångare genom att aktivt arbeta för sång, musik och gemenskap genom nya, kreativa lösningar – hundratals körsångare har ensamma i vardagsrummet sjungit tillsammans.

FSSMF:s verksamhetsledare Henrik Lillhannus, ekonomi- och organisationssekreterare Melker Olenius musikutskottets ordförande Karin Pedersen, förbundsordförande Patrik Karlsson, redaktör och kommunikatör Sofia Strömgård och producent för sång- och musikfestivalen Johanna Frimodig.
Bild: Julia Hemgård

Trots det utmanande året och konsekvenserna av coronapandemin har förbundet under år 2020 lyckats omvandla verksamheten och vågat pröva på nya digitala koncept. Under året lanserande förbundet sin egen virtuella kör ”Svenskfinlands största virtualkör”. Projektet förde samman korister från hela Svenskfinland och fick stor synlighet.

- I början av pandemin utmålades körsång olyckligtvis som en speciellt riskabel hobby, och vi sällar oss till resten av kulturfältet som upplever att sektorn fick ta hårda smällar redan från början. Vi har vinnlagt oss om att kommunicera ut till medlemskörerna och -ensemblerna att följa alla restriktioner och samarbetade också aktivt med finska förbund för att ta fram tydliga instruktioner och ta ställning offentligt, säger Henrik Lillhannus, verksamhetsledare på FSSMF.

Finlands svenska sång- och musikförbund har enligt prismotiveringen bidragit till gemenskap, glädje och kulturella upplevelser trots restriktioner i vardagen. Under corona-tiden har vikten av kulturupplevelser för välmående blivit särskilt tydligt. Genom sina virtuella satsningar har förbundet möjliggjort deltagande i körsång under trygga omständigheter.

- Vi har anpassat verksamheten, men hoppas att körer och orkestrar snart igen kan fortsätta som vanligt. Människor måste få träffas och musicera tillsammans. Tekniken kan vara ett hjälpmedel, men kan inte ersätta de mänskliga kontakterna. Vi hoppas nu att körer från och med hösten igen kan öva tillsammans och ta sikte på Sång- och musikfestivalen sommaren 2022, säger Lillhannus.

Vandringspriset Årets förbund delas ut till en av Förbundsarenans medlemsorganisationer för att lyfta den värdefulla verksamhet som bedrivs inom tredje sektorn.

Mera information:

Henrik Lillhannus, verksamhetsledare på FSSMF, 0500-865 990, henrik.lillhannus@fssmf.fi

Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan, 040-7030279, mari.pennanen@forbundsarenan.fi