Sång- och musikfesten skjuts upp till juni 2022

18.11.2020 kl. 15:44
Sång- och musikfesten som var tänkt att gå av stapeln 10-13 juni 2021 i Helsingfors skjuts upp med ett år. På grund av coronapandemin ser förbundets styrelse att det är osannolikt att kunna genomföra en festival med tusentals körsångare och instrumentalister redan i juni 2021. Den nya tidpunkten för sångfesten är 9-12 juni 2022.

 

– Förbundets styrelse fattade beslutet om att skjuta upp sång- och musikfesten med ett år under sitt möte på onsdagen. Deltagarnas säkerhet är vår högsta prioritet och vi ser det som osannolikt att det går att ordna en massmusikfest med över 2000 sjungande och spelande deltagare i Helsingfors i juni 2021, säger FSSMF:s ordförande Patrik Karlsson.

Osäkerheten kring framtiden var avgörande för beslutet om att skjuta upp sångfesten. Det är oklart hur länge finländarna ännu får dras med coronapandemin och hurdana restriktionerna man får leva med under det kommande halvåret.

– Även om pandemiläget förbättras avsevärt och vi får tillgång till ett vaccin under 2021, har coronapandemin påverkat verksamheten i körerna och orkestrarna, säger Karlsson.

Övningarna inför sång- och musikfesten har visserligen kunnat ske virtuellt men det är viktigt för körerna och orkestrarna att få öva tillsammans och förbereda sig ordentligt inför festivalen.

– En del körer och orkestrar har haft paus i sin verksamhet under en längre tid. Speciellt ensembler med högre medelålder har inte kunnat ses eftersom medlemmarna hör till riskgruppen. Många ensembler känner sig i nuläget osäkra på ifall de hinner öva inför sångfesten, säger FSSMF:s verksamhetsledare Henrik Lillhannus.

Att skjuta upp sång- och musikfesten med ett år kändes alltså som det bästa alternativet. Då har alla sångare och instrumentalister möjlighet att öva tillsammans och delta utan att känna oro inför en eventuell smitta.

– Vi vill kunna genomföra sång- och musikfesten så som ursprungligen planerat, det vill säga med fokus på stora masskonserter. Det vore inte rättvist att ordna festivalen halvdant, säger sångfestens konstnärliga ledare Kari Turunen.

Den nya tidpunkten för sångfesten är 9-12 juni 2022. Programmet för festivalen förblir ungefär detsamma. Vissa ändringar kommer att ske eftersom Finlandiahuset renoveras sommaren 2022 och We Are Voice-konserten och festmiddagen därför måste ordnas på en annan plats.

Mer information om eventuella ändringar i programmet samt anmälningen till sångfesten 2022 kommer under våren.

Alternativt program ordnas lördagen den 12 juni

Även om sångfesten skjuts upp gäller det att fortfarande reservera lördagen den 12 juni 2021 i kalendern eftersom FSSMF som bäst planerar alternativt program för alla anmälda körer och orkestrar. Tanken är att ordna regionala evenemang utomhus där körer och orkestrar har chansen att uppträda för varandra och för allmänheten.

– Vi ser med tillförsikt på framtiden och hoppas att vi har möjlighet att ordna givande program i juni 2021 medan vi väntar på att kunna genomföra sångfesten 2022, säger förbundsordförande Patrik Karlsson.

 

Kontaktuppgifter:

Patrik Karlsson
Förbundsordförande
040 7286447
patrik.karlsson(at)fssmf.fi


Henrik Lillhannus
Verksamhetsledare
0500 865 990
henrik.lillhannus(at)fssmf.fi


Sofia Strömgård
Kommunikatör
050 3288769
sofia.stromgard(at)fssmf.fi