Nu planeras Sångfesten 2021!

04.10.2018 kl. 10:40
Det är alltid bra att börja i tid och det är precis vad FSSMF och kommittén för Sångfesten i Helsinfors 2021 har gjort den här gången. Just nu byggs en festhelhet upp som ska falla de flesta sångare och musiker på läppen. Läs mer om vår konstnärlige ledare Kari Turunens tankar.
Kari Turunen träffade Vasanejdens sång- och musikförbund i maj, under Vasa körfestival. 

När Kari Turunen fick frågan om att bli konstnärlig ledare för Sång- och musikfesten i Helsingfors 2021 tackade han snabbt ja – det var en utmaning som han gärna ville ta itu med. Sedan var det dags för Turunen, som till vardags dirigerar bland annat Akademiska Sångföreningen och Spira Ensemble, att ta sig en funderare: Hurudan sångfest ville han att det skulle bli?
– Jag tänkte länge och mycket på det här. Slutligen kom jag fram till ett ord som kanske låter lite lustigt, men som sammanfattar det jag vill: Massmusikfest, säger Turunen.
Det ordet innefattar de tre delar som han anser är essensen hos en sångfest.
– För det första har vi ordet ”mass” som berättar att det handlar om något för massorna. En sångfest ska locka många deltagare och upplägget måste vara sådant att många lockas av programmet. Det betyder samtidigt att det inte endast är högkvalitativ musik som gäller, utan musik på alla nivåer.
Turunen anser heller inte att enklare musik nödvändigtvis är dålig, vilket för honom in på nästa del av ordet.
– För det andra ha vi ordet ”musik”. Det är viktigt att musiken är i fokus på en sådan här fest. Det måste vara bra musik, och med bra menar jag inte nödvändigtvis svår musik. Däremot är det viktigt att musiken som uppförs håller bra kvalitet. Och för att det ska vara möjligt så måste den vara tillräckligt enkel, men ändå intressant.
Den tredje delen av ordet är ganska självförklarande, men Turunen vill ändå poängtera festdelen.
– För det tredje har vi ordet ”fest”. Det betyder förstås att det ska vara en festlig tillställning, men också att det faktiskt är en fest. Det får vi inte glömma bort.
Förutom de tre delarna har han en till tanke som han vill att starkt genomsyrar festligheterna.
– Det ska vara på svenska. Vi ska fira svenska språket och den svenskspråkiga kulturen i det här landet – finlandssvenskan ska synas i Helsingfors under sångfesten.

Viktigt att engagera fältet

För att Sång- och musikfesten ska få den massuppslutning som Turunen hoppas, så krävs det ett stort stöd från fältet. Folk måste tycka att det är roligt att gå på sångfesten. Därför kommer en stor del av arbetet inför festen gå ut på att förankra sångfesten på fältet.  Det är också med egna krafter som festen ordnas och det kräver förstås en vilja att engagera sig. Special- och lokalförbund är viktiga, likaså de enskilda dirigenterna.
Dirigenterna aktiveras ytterligare under huvudkonserten, då tanken är att hela 15 dirigenter från fältet ska dirigera den stora festkören.
– Vi vill i så god tid som möjligt presentera våra planer och sedan lyssna på den feedback vi får. Vi har redan träffat både lokal- och specialförbunden och fått många viktiga synpunkter som vi tar till oss. Visst har vi redan en plan för hela helgen, men den är långt ifrån skriven i sten.
Turunen har bett specialförbunden lämna in förslag på repertoar som kunde vara lämplig.
– Jag har frågat efter en folkvisa, en klassiker, något nytt och något fantasifullt. Det är viktigt att repertoaren bjuder på lite av allt, samtidigt som den också får ha en röd tråd.
Något stort, klassiskt verk blir det alltså inte frågan om på sångfesten, utan istället fokuserar man på repertoar som kan vara användbar för körerna och orkestrarna också före och efter sångfesten – och alltså ta plats i den ordinarie repertoaren.
Ett nytt inslag som kommer att finnas med är ett samarbete med We Are Voice, den sociala medieplattformen för körer. Det kommer att ordnas en We Are Voice-konsert i ishallen på lördagen innan den stora festen, där alla deltagare kommer att kunna sjunga tillsammans med en eller flera inbjudna artister.
– Det är också viktigt att ha med något nytt i de här sammanhangen, och We Are Voice är ett exempel på just det.
Sångfesten i Helsingfors 2021 är på väg att bli en av de mest minnesvärda någonsin, med ett program anpassat för körer och orkestrar på alla nivåer. En fest värd att vänta på!