Anmälning till Musikforum öppen

30.08.2018 kl. 13:03
Temat för årets Musikforum är "Arrangering, omarrangering och anpassning av arrangemang". Som föreläsare fungerar bland annat Peter Ettrup Larsen. Musikforum ordnas den 4 november på Sandels musikinstitut i Helsingfors.

Musikforum är en möjlighet för de konstnärligt ansvariga inom förbundets körer och orkestrar att träffas och utbyta tankar och erfarenheter. Ämnen som diskuteras kan vara repertoar, arrangemang, inträdesprov och åldersgränser eller andra frågor som dyker upp i de flesta körer och orkestrar.

Den här gången ordnas Musikforum i Helsingfors, den 4 november klockan 10-16, på musikinstitutet Sandels i Helsingfors (Topeliusgatan 2, tredje våningen).

Anmälningen hittar du här.