Melker Olenius ny i FSSMF-teamet

17.11.2017 kl. 12:51
Det har skett förändringar i Finlands svenska sång- och musikförbunds personal. Melker Olenius, 52, stiger in på posten som ekonomi- och organisationssekreterare och ersätter därmed Nina Hultholm på posten.

Hultholm, som anställdes i augusti, gjorde ett bra jobb under sin tid på kontoret och kom väl in i arbetsgemenskapen. Men när hon blev erbjuden ett jobb som HR-chef för ett företag med 250 anställda i Jakobstad – dit hon flyttade i somras – var det omöjligt att tacka nej.

– Nina hann arbeta hos oss i fem veckor innan samtalet kom från headhuntingfirman som erbjöd henne jobbet. För förbundet var det förstås ledsamt att förlora en så bra medarbetare, men på den fria arbetsmarknaden fungerar det så här, säger FSSMF:s verksamhetsledare Henrik Lillhannus.

Förbundet stod inför valet att antingen sätta igång en ny offentlig rekryteringsprocess, eller att försöka hitta en lämplig ersättare via tyst rekrytering. Man valde det senare alternativet då det inte ens gått ett halvt år sedan platsen senast lediganslogs.

I stället kontaktade man de övriga kandidater som varit aktuella under den första rekryteringsrundan.

– De tackade tyvärr nej på grund av ändrade livssituationer, nytt jobb eller ny studieplats. Vi intervjuade ytterligare en kandidat, som tyvärr hade för höga löneanspråk, säger Lillhannus.

I det här skedet anställde styrelsen några timanställda i Vasa och Helsingfors, som kunde hjälpa med ekonomin och det administrativa arbetet tills en ny ekonomi- och organisationssekreterare rekryterats.

Samtidigt beslöt styrelsen också att hyra ett arbetsrum i Svenska folkskolans vänners hus G18 i Helsingfors, samt att flytta kansliet i Vasa till nya förmånligare lokaler på Hovrättsesplanaden 16. Det nya arrangemanget innebär att FSSMF har en större närvaro i hela Svenskfinland och dessutom får billigare hyreskostnader.

Efter att ingen lämplig kandidat till EOS-posten hittats i Österbotten, tittade styrelsen på vilka alternativ som fanns i södra delarna av landet.

Den sökningen resulterade snabbt i att Melker Olenius, bosatt i Dickursby i Vanda, anställdes för fem månader som ekonomi- och organisationssekreterare fram till och med 28 februari 2018.

Tillsammans med Lillhannus har Olenius under en dryg månads tid arbetat på G18 och delvis även i Vasa.

– Han har gjort ett bra jobb och på sitt möte den 11 november beslöt styrelsen att tillsvidareanställa Olenius från och med årsskiftet, säger Lillhannus.

Även om förbundet numera har ett arbetsrum i Helsingfors, vill verksamhetsledaren poängtera att kansliets, och därmed förbundets, adress fortfarande är Vasa. Så gott som varje vecka finns någon på plats i kansliet och alla på kansliet nås som vanligt på telefon.

– Kansliet i Vasa är fortsättningsvis förbundets adress och till exempel hela förlagsverksamheten och ett hundratal hyllmeter notskrifter och böcker finns där – och de lär inte flyttas i första taget!