Vad vill du läsa om i nästa Resonans? Dags att skicka in material eller tips

02.04.2020 kl. 11:37
Trots att evenemang och ordinarie verksamhet ställts in på många håll, siktar vår redaktör på att leverera ett matigt och och inspirerande nummer av Resonans till er alla i slutet av maj. Missa inte att skicka in material senast den 6 maj!

Resonans utkommer i vanlig ordning den 27 maj och trots att många evenemang som vi skulle ha bevakat ställts in kommer det att finnas mycket annan trevlig läsning i numret.

Kom ihåg att du kan tipsa vår redaktör Sofia Strömgård om du tycker att någonting speciellt borde uppmärksammas i numret. Ta gärna kontakt redan nu ifall du har tips.

Har ert jubileum flyttat framåt på grund av coronaepidemin, eller har ni något spännande projekt på gång under sommaren eller hösten? Det får du gärna skriva om och skicka in till oss senaste den 6 maj!

Om du vill skicka in en text, meddela gärna redaktören på förhand.

Materialdeadline för Kvartetten och Resonans är onsdagen den 6 maj.

Kontakt till Resonans: resonans(at)fssmf.fi