Förbundsmötet valde nya styrelsemedlemmar och ämbetsposter

12.04.2017 kl. 11:24
Under FSSMF:s förbundsmöte i lördags (8.4) valde förbundet en ny styrelsesammansättning. Efter en presentation av valberedningens ordförande Krister Norrgrann beslöt mötet att minska antalet styrelseposter från 10 till 8. Det främsta argumentet för detta var att styrelsen ska ha möjlighet till ett effektivare arbetssätt.

Förbundsordförande Patrik Karlsson ledde mötet, och verksamhetsledare Henrik Lillhannus fungerade som sekreterare. Foto: Robin Sjöstrand
 

Följande personer valdes till förbundets styrelse:

Barbro Smeds, FSK/Nyland, suppleant Kenneth Bergroth FSK/Österbotten 
Gunilla Stenfors FSD/Åboland och Nyland, suppleant Febe Mörk FSD/Österbotten 
Peter Roos, Blåsutsk./Österbotten,  suppelant Carolina Bjon, Stråkutsk./Nyland

Under mötet fick förbundets ordförande Patrik Karlsson förnyat förtroende.

Sedan tidigare sitter också Helena Nukala-Kronlund (till 2018), Maria Ljung (2018), Iréne Liljegren (2019), Annika Gustafsson (2019) och Hasse Lillkull (2019) i styrelsen. Som suppleanter till dessa Benita Nyström, Benita Nordell, Gösta Helander, Hanna Mannerström, Tom Österlund, Kenneth Bergroth, Febe Mörk och Carolina Bjon.

Under det därpå följande konstituerande styrelsemötet tillsatte den nya styrelsen utskottens medlemmar.

Till arbetsutskottet valdes Annika Gustafsson (ny) och Gunilla Stenfors, med förbundsordförande (ordf.) och VL (sekr.) som övriga medlemmar.

Också musikutskottet fick en ny sammansättning under mötet, och följande personer valdes till musikutskottet:
Peter Roos ordf (blåsmusik), Marika Esch (FSD), Hanna Kronqvist (Dunk/barn- och ungdom), Erik Nygård (stråkmusik), Karin Pedersen (FSK), Camilla Wikstén-Rönnbacka (rytmmusik) och Henrik Wikström (FSM). Som sekreterare fungerar VL.

Till blåsmusikutskottet valdes:
Peter Roos (ordf.), Martin Enroth (Dunk), Tobias Udd, Minna Lehtonen, Sandra Herrmans, Åsa Gustavsson. VL (FSSMF) sekr.

I rytmmusikutskottet valdes:
Patrik Karlsson (ordf), Camilla Wiksten-Rönnbacka, (rock), Tomas Koskinen (gospel), Fredrik Karlsson (barbershop), VL (FSSMF) sekr. Utskottet får under året komplettera utskottets sammansättning med några medlemmar.

FSSMF kommer enligt det konstituerande styrelsemötets beslut i fortsättningen att ha ett ekonomiråd. Rådet är tänkt att vara ett rådgivande organ för FSSMF gällande dels frågor i anslutning till förbundets ekonomiska årsresultat, dels den ekonomiska förvaltningen och administrationens funktionssätt. 
Till medlemmar utses följande personer, för en period på två år: Anders Dahlbäck (Controller/fastighetschef, Folkhälsan Välfärd Ab), Hasse Lillkull (Projektchef, Ramboll). Rådet kan kompletteras med ännu en medlem.

Robin Sjöstrand