Info från FSSMF:s styrelse

25.01.2015 kl. 21:25
Verksamhetsledare Toni Sjöblom går vidare till nya utmaningar

Info från FSSMF:s styrelse

Verksamhetsledare Toni Sjöblom har den 24.1.2015 sagt upp sig och söker nya utmaningar efter ca 20 år i FSSMF:s tjänst. FSSMF och Toni Sjöblom skiljs åt i samförstånd.

Rekrytering av ny verksamhetsledare inleds inom kort. Tills en ny verksamhetsledare är utsedd sköts de löpande ärendena av förbundsordf. Patrik Karlsson och ekonomi- och organisationssekreterare Katarina Balija.

Vid eventuella frågor; Kontakta förbundsordf. Patrik Karlsson  patrik.karlsson(at)fssmf.fi / 040-7286447

Styrelsen för FSSMF

gm Patrik Karlsson, Förbundsordförande


 

styrelsen för FSSMF