Västra Nylands SMF gjorde Oslo

01.05.2013 kl. 09:32
Ett unikt och fint samarbete på lokalförbunds nivå i Västnyland.
Soli fick sin dröm uppfylld
 
Solveig Kronströms mångåriga tanke var att engagera sångarna inom Västra Nylands sång- och musikförbund i ett gemensamt projekt. Till kompositör valdes Jan Hellberg och texten blev dikter av Viola Renvall. Tryckningen av hans verk Årstidssånger sköttes av Finlands svenska sång- och musikförbund som också betalade. Årstidssånger består av sex satser: Kom och sjung, Här i vår trädgård, Höstens glädje, Vinterro, Källan och Kaprifolium och äppelblom. Stycket framfördes av 90 sångare och fyra musiker.

Åsa Westerlund, vår projektdirigent,  hade i ett års tid skött övningarna och konsertframförandena. Förbundskören sjöng också delar av Jack Mattssons Vi vandrande själar och Sibelius Ljud högt, du psalm, att lova. Manskören Raseborg med R.W. Ahlberg som dirigent framförde De profundis av Leevi Madetoja.

Västnyländska kammarkören, som i år fyller 40 år, deltog med ett nordiskt program. Ur det kan nämnas Laudate Dominum och Gloria ur Missa brevis av Knut Nystedt och Auringon Noustessa av Toivo Kuula. Alla texter med översättningar till svenska fanns till pappers för att underlätta förståelsen av innehållet.

Första konserten gavs i Ekenäs kyrka 23.3.2013 och den andra i Svenska Margaretakyrkan i Oslo 13.4.2013. Oslokyrkan har en synnerligen fin akustik och det var ett nöje att sjunga där. Barbro Bergqvist-Gordon, som var vår entusiastiska värdinna, hade sett till att få kyrkan full! Hennes kör, Cantamus, hälsade oss gäster välkomna med bl.a. I himmelen, i himmelen i arrangemang av Egil Hovland.

Alla tre körer fick beröm för jättegod klang och renhet och den finlandssvenska körmusiken fick ett mycket gott mottagande där Oslopubliken tyckte nivån var hög. Publiken var så förtjust att vi fick bissera den första satsen: Kom och sjung!

Karl-Erik Kronström
redaktionen