Förbundsdag i Tammerfors den 23.3.2013

05.04.2013 kl. 08:46

FÖRBUNDSDAG I TAMMERFORS

FSSMF höll förbundsdag i Tammerfors lördag den 23 mars 2013. Under förbundsdagen godkändes bl.a. förbundets årsberättelse som konstaterar att förbundets största satsning år 2012 var genomförandet av den Nordisk-Baltiska körfestivalen NB12 i Helsingfors den 22-25 augusti. Festivalen konstateras ha blivit en framgång både konstnärligt och organisatoriskt. Förbundets satsning på blåsmusik har under året utfallit väl och Ostrobothnia Brass Band (OBB) har framgångsrikt inlett sin verksamhet. Förbundet har utarbetat ett nytt strategidokument vars mål är eftersträvansvärda inom hela organistationen.

Eftersom förbundet nu håller endast ett förbundsmöte per år godkändes även verksamhetsplan och budget för år 2014. Verksamhetsplanen omfattar bl.a. anordnandet av ett musikforum i Karleby 25-26.10. 2014. Förbundet firar sitt 85-årsjubileum i samband med musikforumet i Karleby. Nya noter kommer att ges ut för bl.a. rytmmusik i kör samt ett antal repertoarhäften utkommer i samråd med specialförbunden. Tidningen Resonans fyller 30 år och detta uppmärksammas med ett jubileumsnummer. Ytterligare kommer förbundet att stärka sin synlighet på nätet och i de sociala medierna. Ett dirigentpris kommer under året att delas ut åt en ung, lovande dirigent.

Vid förbundsmötet omvaldes Patrik Karlsson till ordförande och styrelsen omvaldes också så gott som i sin helhet med undantag för Ole Sandbacka som inte längre var valbar och han avtackades av ordförande Karlsson och verksamhetsledare Toni Sjöblom för en förtjänstfull gärning för förbundet (se ovan). Han ersätts nu i styrelsen av Hanna Mannerström som representant för DUNK. Läs mer på www.fssmf.fi/forbundet/styrelse.
 

redaktionen 23.3.2013