Upp med skjortärmarna!

27.02.2013 kl. 11:37
Dags att kavla upp skjortärmarna! FSM:s ordförande Hasse Lillkulls ledare i senaste nummer av Kvartetten.
Så har det då blivit dags för mig att axla ansvaret som ordförande för FSM, efter en tre år lång ”uppvärmning” som styrelseledamot varav det senaste som vice ordförande. Tack till höstmötet för förtroendet. Jag skall försöka förvalta det på bästa sätt och ser fram emot att arbeta för och tillsammans med medlemskörerna för att föra vårt livskraftiga förbund framåt.
 
Jag vill börja med att sända en hälsning till Krister Forssten som avgick från ordförande-uppdraget i enlighet med sitt tidigare aviserade besked. Krister har dock sagt att han ställer upp som medlem i någon arbetsgrupp för förbundets fortsatta utveckling, om vi kan övertala honom. Stort tack till dig Krister för din insats och engagemang för FSM. Jag vill också här passa på att tacka mångårige förbundsdirigenten R. W. ”Kalle” Ahlberg som avlöstes på sin post den 1 januari 2013 av Henrik Wikström. Kalle har förtjänstfullt innehaft posten i 13 år och han har under denna tid planerat, genomfört och lett otaliga projekt. Stort tack Kalle och varmt välkommen Henrik.
 
Läs mer i pappersversionen av Kvartetten.....
Kvartetten