Årsrapport för 2018

Fyll i och skicka in uppgifterna senast 30.1.2019.

Alla inkomna svar samlas automatiskt till en excelfil, som i början av februari sorteras och skickas vidare till special- och lokalförbunden. Era svar är viktiga för oss på förbundet.

Årsrapport 2018

Skriv siffran 8 med bokstäver: