Förbundsstyrelsen

Patrik Karlsson, ordförande, patrik.karlsson(at)fssmf.fi, 040 7286447

Annika Gustafsson (Raseborg), 
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK)
anngustafs(at)gmail.com
Suppleant: Hanna Mannerström

Iréne Liljegren (Mariehamn), 
Ålands sång- och musikförbund, 
irene.liljegren(at)sahd.ax
Suppleant: Gösta Helander

Hasse Lillkull (Kristinestad), 
Finlands svenska manssångarförbund, 
hasse.lillkull(at)gmail.com
Suppleant: Tom Österlund

Johan Nyman (Helsingfors)
Helsingfors Sång- och musikförbund
c.johan.nyman@gmail.com
Suppleant: Paula Gratschev

Peter Roos (Närpes), 
Blåsmusikutskottet, 
peter.roos(a)pp.inet.fi
Suppleant: Carolina Bjon (Stråkmusikutskottet)

Barbro Smeds (Nyland), 
Finlands svenska körförbund, 
smeds.barbro(at)gmail.com
Suppleant: Kenneth Bergroth

Gunilla Stenfors (Åbo), 
Finlands svenska damkörsförbund, 
gunilla(at)stena.net
Suppleant: Febe Mörk

Anki Wargh (Karleby)
Karlebynejdens Sång- och musikförbund
anki.wargh@gmail.com
Suppleant: Annika Glader