Blåsmusikprojektet

FSSMF stärker blåsmusiken i Svenskfinland med treårigt projekt

Förbundets stora blåsmusikprojekt har kört igång. Svenska Kulturfonden beviljade hösten 2017 projektet 180 000 euro i finansiering ”för att stärka och öka kännedom om den finlandssvenska blåsmusiken genom kurser, nya samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning samt nordiskt/internationellt samarbete".

Patrik Karlsson, ordförande för FSSMF, och Peter Roos, rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut och ordförande för förbundets blåsmusikutskott, håller i trådarna för projektet.

Som projektledare har Robin Käldström anställts, medan Ralf Nyqvist fungerar som projektkurator.

Läs mer på blåsmusikprojektets webbsida.


Kontakt: 

Robin Käldström: 044 2620088, robin.kaldstrom(at)fssmf.fi.
Ralf Nyqvist: 040 5019724, ralf.nyqvist(at)pp2.inet.fi

 

Här kan du läsa projektets presentation i Resonans 1/18.
Här hittar du blåsmusikprojektets verksamhetsplan.