Nominera kandidater till förtjänstecknen

Nominera kandidater till förbundstecknet, förtjänsttecknet och förtjänsttecknet i guld i blanketten längst ner på sidan. Nedan hittar du dessutom de krav som statuterna för respektive märke ställer för att det ska kunna delas ut.

Här hittar du fullständiga statuter för förtjänsttecknena.
 

Nomineringsgrunder

 

Förbundsmärket

§ 2   Förbundsmärket kan som erkänsla tilldelas person som regelbundet och förtjänstfullt deltagit i verksamheten i kör, orkester, ensemble i egenskap av sångare, instrumentalist, dirigent eller funktionär och därigenom befrämjat förbundets mål och syften.

Förtjänstmärke

§ 2   Förtjänstmärket kan som erkänsla tilldelas person som:
1. främjat det finlandssvenska sång- och musikarbetet genom aktiv och förtjänstfull insats i regionalt (lokalförbund) eller riksomfattande (FSSMF eller specialförbund) samarbete, eller
2. på annat sätt gjort en betydande insats för, eller visat omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

Förtjänstmärke i guld

§ 3   Förtjänstmärket i guld kan som erkänsla tilldelas person som:
1. gjort synnerligen betydelsefull insats för det finlandssvenska sång- och musikarbetet som dirigent eller funktionär inom förbundet eller dess medlemsorganisationer, eller
2. som tonsättare, arrangör, utövande tonkonstnär eller i annan egenskap gjort en synnerligen betydelsefull insats för eller visat särdeles framsynt omtanke om de syften som Finlands svenska sång- och musikförbund har till uppgift att främja.

Nomineringsformulär

Skriv siffran 8 med bokstäver: