Verksamhetsledaren Fröjdö återgår till sin lärartjänst

26.02.2016 kl. 05:46

FSSMF:s nuvarande verksamhetsledare Mikael Fröjdö har meddelat att han lämnar förbundet. Fröjdö anställdes för knappt ett år sedan efter att förbundets långvariga verksamhetsledare Toni Sjöblom sagt upp sig. Fröjdös mandatperiod vid anställningen var sju år. Fröjdö arbetade på heltid för förbundet från och med den 1 juni 2015 och avslutar nu sitt uppdrag den sista juli i år.

Resonans bad Fröjdö kommentera orsakerna till att han avbryter sitt uppdrag som verksamhetsledare. Han valde att meddela följande:

- Jag driver på FSSMF-skeppet till den sista juli, dvs ansvarar för ordinarie verksamhet, alla beredningar inför 2017 och har stort ansvar för årets stora projekt, sångfesten.

I sångfestproduktionen har jag ett speciellt stort ansvar för en stor del av musikproduktionen med allt vad det innebär. Jag ser fram emot att genomföra festen mot en fin final på söndagens huvudfest. Jag hoppas kunna inviga min folkdräkt  och njuta av medlemsgrupperna sång och musik!

Gällande  verksamheten ligger alla mina ansvarsområden på bordet: Löpande ärenden, förlag, planeringar, flera beredningar och medelansökningar inför 2017, men det är klart att sångfesten är det som är mest tidskrävande.

Jag meddelade mitt beslut med god framförhållning så att ledningen för FSSMF kan starta en rekryteringsprocess med en bra tidsplan. Jag deltar själv också i rekryteringsprocessen och står till tjänst vid eventuell ”inskolning” av ny verksamhetsledare. Jag kommer alltså att sätta in den nye verksamhetsledaren i alla delar av arbetet.

Mitt beslut har inget med FSSMF:s verksamhet att göra utan från den 1 augusti satsar jag på att jobba inom skolvärlden igen!

 

Resonans bad också förbundsordförande Patrik Karlsson att kommentera läget inom förbundet just nu via ett antal frågor. Ordföranden valde att meddela följande:

- Jag är nöjd att Mikael redan nu meddelade styrelsen och undertecknad om sina planer. Detta gör att vi kan göra en rekrytering i god tid före Mikael slutar och den nya verksamhetsledaren torde kunna jobba parallellt med Mikael en kort tid. Mikael har lovat att ställa upp för att övergången i höst skall gå smidigt.

Mikaels tjänstledighet från hans tidigare jobb går ut den 31 juli 2016 och han har bestämt sig för att återvända till skolvärlden efter drygt år i vårt sång- och musikförbunds tjänst.

Mikael har gjort ett utomordentligt gott jobb under den tid han har lett förbundet och vi är stolta över att även andra vill knyta honom till sig och därmed få nytta av hans gedigna kunskaper och ledaregenskaper. Vi inom FSSMF önskar honom ett stort lycka till med sina framtida arbetsuppgifter.

Mikael kommer även i fortsättning att vara aktivt inom vårt förbund på det lokala planet och FSSMF kommer säkert även framöver att anlita honom vid olika projekt.

Vi hoppas att vi får många goda ansökningar på den annons som kommer i helgen, planen är att en ny verksamhetsledare utses i april.

Nu jobbar vi alla gemensamt för den stora sång- och musikfesten i Karleby 10-12.6.2016, både anställda och förtroendevalda. Vi ses i Karleby.

Tack, Mikael för ett mycket bra samarbete!

 

Resonans 

HåW