Kallelse till förbundsdag

20.02.2015 kl. 10:19
Lördag 11.4.2015 i Helsingfors

FSSMF sammankallar härmed medlemsförbunden till ordinarie 

förbundsdag

som hålls lördagen den 1 april 2015 kl. 14.30 

i Tekniskas salar, Eriksgatan 2, Helsingfors

Stadgeenliga ärenden.

Vanda den 5.2.2015

Patrik Karlsson, ordförande


Varje medlemsförbund har rätt att till förbundsdagen sända högst fem röstberättigade representanter.

Medlemmar i Finlands sång- och musikförbund är:

a) Registerade regionala sång- och musikförbund (lokalförbund)

b) Registrerade riksomfattande specialförbund inom amatörmusikens område

c) I enskilda fall fritt verkande registrerade körer och orkestrar som bedriver en verksamhet som sammanfaller med förbundets syfte


Program

12.30-13.30

Föreläsning om vilka skyldigheter och befogenheter styrelsemedlemmar i våra grupper och organisationer har. Info om de nya direktiven för hur vi kan söka pengar från Studiecentralen. 

Ombudsman Sebastian Gripenberg från Studiecentralen / SFV Bildning

 

13.30

Kaffeservering och granskning av fullmakter

14.30 Förbundsdag