DUNK kallar till årsmöte

05.02.2015 kl. 12:45
Notera fredag 6.3.2015 kl. 15.00 i Vasa.

Kallelse till årsmöte

DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. kallar till

ÅRSMÖTE

Mötet ordnas i Vasa fredagen den 6.3 med start klockan 15.00.

Samling på DUNKs kontor, Hovrättsesplanaden 15 C 35, 65100 Vasa. Det är också möjligt att delta i mötet på distans per Skype eller telefonkonferens.

Mötet behandlar förutom stadgeenliga ärenden ett förslag till uppdatering av stadgar.

Meddela er närvaro till Martin Enroth (martinatdunk.fi) med tanke på servering.

 

Läs mer på DUNK:s hemsida