Skriv en låt till Skolmusik 2017

31.01.2015 kl. 19:39
Deadline för inlämning 31.3.2015

DUNK planerar redan nu nästa Skolmusikfestival och nu vill dom ge unga låtskrivare, skolungdomar och musikstuderande chansen att få sin låt eller text med i den gemensamma repertoaren för Skolmusik 2017. Att få med en låt i festivalens gemensamma repertoar betyder att låten bearbetas, produceras och bandas in och att noter arrangeras, trycks och ges ut i flera tusen exemplar som ett läromedel till en stor del av de svenskspråkiga skolorna i Finland.

Skolmusik 2017 sammanfaller med Finlands jubileumsår med 100 år av självständighet, vilket syns i festivalens tema. Låten får inte vara plagiat. Låten kan vara skriven på svenska eller engelska. Tempo, stil och genre är fri och längden på låten kan vara mellan 3 till 5 minuter. 

Inlämningstid för demon pågår till den 31 mars 2015. Material lämnas in till DUNKs kansli, helst elektroniskt.

Läs mer på dunk.fi