Värdesedel - förbundets senaste medlemssatsning

15.01.2015 kl. 19:05
Ekonomisk uppmuntran och stöd erbjuds nu från FSSMF

GRATTIS!

du har fått en värdesedel på 250 euro!

Med den här rubriken vill FSSMF nu uppmuntra och stöda förbundets medlemsensemblers musikaliska utveckling genom att under år 2015 erbjuda ett antal värdesedlar ämnade för utbildnings- och instruktionsverksamhet i de enskilda ensemblerna. 

Värdet på en sedel uppgår till 250 euro.

Följande kriterier för beviljning av värdesedlar gäller:

- Endast en värdesedel om 250 euro kan beviljas per ensemble

- Ensemblen som ansöker bör vara medlem i FSSMF
eller i något av FSSMF:s medlemsförbund

- Ensemblen bör kunna påvisa kostnader för minst 250 euro i anslutning till utbildningen

- Ensemblens ordinarie dirigent godkänns inte som utbildare.

Här på förbundets hemsida fyller man i ansökan som skickas till förbundets verksamhetsledare för vidare behandling. Mer info och ansökningsblankett hittas här.