FSSMF tackar för uppvaktningarna

27.10.2014 kl. 13:45
FSSMF firade sina 85 år senaste lördag

I samband med Musikforum 2014 i Karleby firade Finlands svenska sång- och musikförbund sitt 85-årsjubileum lördagen den 25.10.2014 med jubileumsmottagning, jubileumskonsert och jubileumsmiddag.

FSSMF grundades genom ett konstituerande möte som hölls den 7 januari 1929 kl. 14 i MM:s lokaliteter på Elisabetsgatan 2 i Helsingfors. Inalles var då 11 i det svenska Finland verkande sång- och musikförbund samt Svenska folkskolans vänner och Västnyländska ungdomsringens representerade.
Efter det konstituerande mötet avslutats vidtog ett samkväm arrangerat av Helsingfors svenska sångarförbund. Samkvämet öppnades av förbundets ordförande Bruno Holmström, som tackade för den ära som förärats förbundet att få vara värd vid det nya förbundets konstituerande, och påpekade dagens stora betydelse för den svenska sångens och musikens framtid i Finland.

Vi firar alltså vårt förbunds 85-årsjubileum i år och ett stort antal organisationer har uppvaktat vårt förbund. Vi önskar förmedla ett varmt tack till följande institutioner för all den uppmärksamhet och uppvaktning som kommit vår förbund till del: 

Svenska folkskolans vänner
Suomen Työväen Musiikkiliitto
Suomen Puhallinorkesteriliitto
Karleby svenska församling
Musikhuset i Jakobstad
Stiftelsen för Martin Wegelius-institutet
Finlands svenska körförbund
Finlands svenska damkörsförbund
Finlands svenska manssångarförbund
Östra Nylands sång- och musikförbund
Helsingfors sång- och musikförbund
Vanda sång- och musikförbund
Västra Nylands sång- och musikförbund
Vasabygdens sång- och musikförbund
Nykarlebynejdens sång- och musikförbund
Karlebynejdens sång- och musikförbund
Helsingebygdens Kör
Vivandi

Resonans redaktion